Esihenkilön on puututtava työpaikkakiusaamiseen tai muuhun työntekijään kohdistuvaan häiritsevään, hänen terveyttään haittaavaan kohteluun.

Jos työntekijä laiminlyö tehtäviään, myöhästelee tai toimii muuten työsopimuksen vastaisella tavalla, esihenkilön on puututtava asiaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos asioihin ei puututa, niistä voi tulla normi, esihenkilön hyväksymää toimintaa.

Ensimmäinen toimenpide epäkohtiin puuttumisessa on keskustelu. Jos keskustelu ei auta, varoituksen antaminen voi olla tarpeen.

Esihenkilön kannattaa selvittää, millainen käytäntö omalla organisaatiolla on varoituksen antamisessa. Miten toimitaan ennen varoituksen antamista, missä vaiheessa ja miten varoitus annetaan?

Hoitaja kädet puuskassa

Miten työsuhteen erimielisyydet puretaan?

Työsuhteen erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.