Kuvateksti
Kuva: iStock

Työtapaturma on äkillinen, ennalta arvaamaton ja ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, josta on seurauksena vamma tai sairaus.

Kun työpaikalla tai työmatkalla joudut tapaturmaan, sinun on

  • hakeuduttava lääkäriin pikaisesti
  • tehtävä työtapaturmavahinkoilmoitus
  • otettava yhteys työsuojeluvaltuutettuun.

Työnantajan pitää tehdä ilmoitus työtapaturmasta viipymättä vakuutusyhtiölle. Jos työnantaja ei sitä tee, voi työntekijä itse tehdä sen. Varmista, että työnantajan kuvaus sattuneesta tapaturmasta vastaa omaa käsitystäsi siitä, mitä tapahtui. Tämä ilmoitus ja lääkärin tekemä lausunto ovat tärkeimmät asiakirjat, joiden perusteella vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen.

Äkillisyys tarkoittaa tapahtuman yhtäkkisyyttä ja nopeutta. Ennalta arvaamattomuus tarkoittaa, että tapaturma sattuu työntekijän tahtomatta eli se on odottamaton ja yllättävä tapahtuma. Ulkoinen tekijä on vahingoittuneesta riippumaton seikka, joka aiheuttaa vahingon.

Työtapaturmavakuutus

Työnantajalla on lakisääteinen velvoite ottaa työtapaturmavakuutus. Tapaturmavakuutuksesta sinun on mahdollista saada korvauksia tapaturman aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Jos vakuutusyhtiö tekee kielteisen työtapaturmapäätöksen, sinulla on 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä muutoksenhakulautakuntaan. Paikalliset työsuojeluvaltuutetut ja Tehyn asiantuntijat avustavat tarvittaessa valituksen teossa kommentoimalla laatimaasi valitusluonnosta.

Yleisin syy vakuutusyhtiön kielteiseen päätökseen on se, ettei henkilö ole heti tapaturman jälkeen hakeutunut lääkärin vastaanotolle. Siellä hoidon lisäksi voidaan todentaa tapaturman yllätyksellisyyttä ja syy-yhteyttä.

*

Sairausajan palkka työtapaturmatapauksissa

Työntekijällä on yleensä oikeus saada sairausajan palkkaa tavallista pidemmältä ajalta, jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta.