Työn takia matkustamaan joutuvalla työntekijällä on yleensä oikeus saada korvauksia matkakustannuksistaan. Matkakustannusten korvaamisesta on määräyksiä työehtosopimuksissa.

Jos työntekijä joutuu työn puolesta matkustamaan, työnantaja on yleensä velvollinen korvaamaan matkustamisesta aiheutuneet kustannukset. Matkakustannusten korvaukset voivat olla muun muassa

  • kilometrikorvauksia
  • matkalippuja
  • päivärahoja
  • ateriakorvauksia.

Korvaukset ovat verovapaita.

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista ei synny oikeutta matkakustannusten korvauksiin. Jos työntekijä määrätään aloittamaan työ muualla kuin ensisijaisessa työpisteessään, työntekijälle syntyy kuitenkin oikeus saada korvausta ylimääräisistä matkakustannuksista.

Matkakustannusten korvauksien tarkka määrä riippuu työehtosopimuksesta. Kuntasektorilla ja hyvinvointialueilla (KVTES ja HYVTES) on kokonaan omat määräykset matkakustannuksista. Yksityisellä sektorilla on usein viitattu verottajan päätöksiin kustannusten enimmäismääristä tai valtion matkustussääntöön.