Sekä työnantaja että työntekijä voi purkaa työsuhteen koeajan kuluessa. Koeaikapurku ei edellytä työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkuperustetta, mutta sitä ei saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella perusteella. 

Yleisimmät syrjintäperusteet ovat raskaus ja terveydentila. Hyväksyttyjä koeaikapurun perusteita ovat esimerkiksi työn suorittamiseen liittyvät puutteet tai työntekijän sopeutumattomuus työhön tai työyhteisöön.

Työsopimus on purettava koeajan kuluessa ja se päättää työsuhteen heti. Työntekijän ei tarvitse perustella, jos hän purkaa työsuhteensa. Työnantajalla on velvollisuus perustella koeaikapurku, jos työntekijä ensin saattaa todennäköiseksi, että purkaminen on tapahtunut syrjivin tai epäasiallisin perustein. Työnantajan pitää järjestää mahdollisuus kuulemiseen ennen työsuhteen päättämistä.

Työnantaja voi joutua maksamaan vahingonkorvausta, jos se purkaa työsuhteen koeaikana syrjivällä tai epäasiallisella perusteella.

Jos haluat selvittää työsuhteen päättämisen perusteita, ole yhteydessä Tehyn edunvalvontaan.