Sekä työnantaja että työntekijä voi purkaa työsuhteen koeajan kuluessa. Koeaikapurku ei edellytä työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkuperustetta, mutta sitä ei saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella perusteella. 

Yleisimmät syrjintäperusteet ovat raskaus ja terveydentila. Hyväksyttyjä koeaikapurun perusteita ovat esimerkiksi työn suorittamiseen liittyvät puutteet tai työntekijän sopeutumattomuus työhön tai työyhteisöön.

Työsopimus on purettava koeajan kuluessa ja se päättää työsuhteen heti. Työntekijän ei tarvitse perustella, jos hän purkaa työsuhteensa. Työnantajalla on velvollisuus perustella koeaikapurku, jos työntekijä ensin saattaa todennäköiseksi, että purkaminen on tapahtunut syrjivin tai epäasiallisin perustein. Työnantajan pitää järjestää mahdollisuus kuulemiseen ennen työsuhteen päättämistä.

Työnantaja voi joutua maksamaan vahingonkorvausta, jos se purkaa työsuhteen koeaikana syrjivällä tai epäasiallisella perusteella.

Jos haluat selvittää työsuhteen päättämisen perusteita, ole yhteydessä luottamusmieheen tai asiantuntijoihimme. Työsuhdeneuvonta on jäsenetumme.

Case: Laiton koeaikapurku

Fysioterapeutti työskenteli yrityksessä lähihoitajana. Työnantaja purki työsuhteen koeajalla sen jälkeen, kun sait tietää, että työntekijä oli raskaana.

#Tehyauttaa
Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan neljän kuukauden palkkaa vastaavan summan korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, 8000 euroa tasa-arvolain mukaisena hyvityksenä ja oikeudenkäyntikulut.

Hoitaja

Neuvomme sinua

Jäsenenämme et joudu yksin selvittämään työsuhteeseesi liittyviä asioita. Voit aina kääntyä luottamusmiehen puoleen tai jos häntä ei ole, meidän asiantuntijoidemme puoleen. Olemme apuna ja turvana jäsenillemme.