Ensihoidon hoitotason 30 opintopisteen lisäkoulutus on kohdennettu erityisesti sairaanhoitajille, jotka tähtäävät ensihoitopalveluyksikön hoitotason työtehtäviin. 

Vastaavaa kelpoisuusvaatimusta sovelletaan ensihoidon kenttäjohtajiin edellyttäen, että heillä on lisäksi riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen sekä tehtävän edellyttämä kokemus.

Ainakin toisen hoitotason ensihoidon yksikössä toimivan ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK tai laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden AMK:ssa.

Ensihoidon lisäkoulutuksen kustannukset

Tehy on linjannut, että työnantajan pitäisi vastata ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen kustannuksista, jos se on antanut työntekijälle määräyksen koulutuksen suorittamiseen.

Lisäksi laajojen, laissa säädeltyjen, terveydenhuollon lisä- ja täydennyskoulutusten kustannuksia, kuten ensihoidon lisäkoulutusta, pitäisi valtion hallinnon tukea (STM, OKM). Näin koulutusten osallistumismaksut eivät jäisi yksittäisen työntekijän maksettaviksi.