Yleistyöaika on yleissäännös työajasta. Nimensä mukaisesti se on yleisin työaikamuoto. Työehtosopimuksissa käytetään myös termiä normaalityöaika. Yleistyöaikaa noudatetaan, elleivät toimistotyöajan tai jaksotyöajan edellytykset täyty. Yleistyöaikaa voidaan noudattaa silloinkin, kun jaksotyön edellytykset täyttyvät.

Yleistyöajassa on vuorokautinen säännöllinen työaika ja viikoittainen säännöllinen työaika.

  • Vuorokautinen säännöllinen työaika on yleensä enintään kahdeksan tuntia. Työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä myös pidemmistä vuorokautisista työajoista.
  • Viikoittainen säännöllinen työaika on enintään 40 tuntia, työehtosopimuksilla on sovittu alhaisemmasta viikoittaisesta työajasta. Useimmissa työehtosopimuksissa on sovittu enintään 38 tunnin 15 minuutin säännöllisestä työajasta.

Yleistyöajassa työaika voidaan järjestää keskimääräiseksi. Silloin viikoittainen työaika voi vaihdella. Keskimäärin sen pitää kuitenkin työvuorolistan aikana olla työehtosopimuksen mukainen, yleensä 38 h 15 min.

Mahdollinen tehty ylimääräinen työ verrataan suunniteltuihin tunteihin, jolloin selviää, onko muodostunut korvattavaa lisätyötä tai ylityötä.

Hoitaja

Tule koulutuksiimme

Osallistu järjestämäämme koulutukseen ja seminaareihin. Ne ylläpitävät ja kehittävät ammatissa vaadittavaa osaamista sekä jakavat uusinta tietoa. Niissä voit myös luoda verkostoja.