Sunnuntaina, arkipyhänä, lauantaina, iltaisin ja öisin tehdystä työstä maksetaan erillistä korvausta eli lisiä peruspalkan päälle. Sunnuntaina ja arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan sadalla prosentilla korotettu palkka.

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työtä maksettavat korvaukset vaihtelevat eri työehtosopimusten välillä. Myös se, milloin ilta-, lauantai-, yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee.

Esimerkkejä

  • Iltatyöstä maksettava korvaus on yleensä 15 prosenttia tuntipalkasta ja sitä maksetaan klo 18.00–22.00 väliseltä ajalta.
  • Yötyöllä tarkoitetaan usein klo 22.00–07.00 tehtyä työtä ja siitä maksettava korvaus on 30–45 prosenttia tuntipalkasta.
  • Arkilauantaina tehdystä työstä maksettava korvaus on yleensä 20 prosenttia tuntipalkasta ja sitä maksetaan klo 06.00–18.00 väliseltä ajalta.

Työehtosopimuksessa on myös määräykset siitä, annetaanko korvausta vastaavana vapaa-aikana ja siitä, voiko työnantaja yksipuolisesti päättää korvauksen muodosta (raha vai vastaava vapaa-aika).

Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, on työntekijällä oikeus saada ainoastaan työaikalakiin perustuva sunnuntaityöstä maksettava korvaus. Joskus muista korvauksista on sovittu työsopimuksessa.

Tarkista palkanlisät omaan työhösi sovellettavasta työehtosopimuksesta

Hoitaja

Työsuhdeneuvonta tukenasi

Tehyläisenä saat käyttöösi työpaikkasi luottamusmiehen ja asiantuntijoidemme palvelut. Et joudu yksin selvittämään, onko palkka maksettu oikein, onko irtisanominen ollut laiton tai ovatko työsuhteesi ehdot kunnossa.

Case: palkkaepäselvyydet

Fysioterapeutin palkoissa oli epäselvyyksiä: lomarahaa maksamatta, yötyölisiä maksettu liian vähän, ylityö- ja lisätyökorvaukset maksamatta, lomapalkoissakin epäselvyyttä.

Tehyn avulla fysioterapeutti sai saatavat. Työnantaja joutui maksamaan fysioterapeutille 3500 euroa viivästyskorkoineen. 

Iloinen nainen

Tehyn jäseneksi

Luottamusmies ja Tehyn asiantuntijat auttavat sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!