Sunnuntaina, arkipyhänä, lauantaina, iltaisin ja öisin tehdystä työstä maksetaan erillistä korvausta eli lisiä peruspalkan päälle. Sunnuntaina ja arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan sadalla prosentilla korotettu palkka.

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työtä maksettavat korvaukset vaihtelevat eri työehtosopimusten välillä. Myös se, milloin ilta-, lauantai-, yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee.

Esimerkkejä

  • Iltatyöstä maksettava korvaus on yleensä 15 prosenttia tuntipalkasta ja sitä maksetaan klo 18.00–22.00 väliseltä ajalta.
  • Yötyöllä tarkoitetaan usein klo 22.00–07.00 tehtyä työtä ja siitä maksettava korvaus on 30–45 prosenttia tuntipalkasta.
  • Arkilauantaina tehdystä työstä maksettava korvaus on yleensä 20 prosenttia tuntipalkasta ja sitä maksetaan klo 06.00–18.00 väliseltä ajalta.

Työehtosopimuksessa on myös määräykset siitä, annetaanko korvausta vastaavana vapaa-aikana ja siitä, voiko työnantaja yksipuolisesti päättää korvauksen muodosta (raha vai vastaava vapaa-aika).

Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, on työntekijällä oikeus saada ainoastaan työaikalakiin perustuva sunnuntaityöstä maksettava korvaus. Joskus muista korvauksista on sovittu työsopimuksessa.

Case: palkkaepäselvyydet

Fysioterapeutin palkoissa oli epäselvyyksiä: lomarahaa maksamatta, yötyölisiä maksettu liian vähän, ylityö- ja lisätyökorvaukset maksamatta, lomapalkoissakin epäselvyyttä.

#Tehyauttaa

Tehyn avulla fysioterapeutti sai saatavat. Työnantaja joutui maksamaan fysioterapeutille 3500 euroa viivästyskorkoineen. 

Kokemuslisät

Kokemuslisät perustuvat työehtosopimuksiin. Kaikissa tehyläisten alojen työehtosopimuksissa on kokemuslisä tai jonkin muun niminen lisä, jota maksetaan työkokemuksen perustella.

Lisän suuruus ja se, kuinka monta työvuotta kokemuslisien saaminen edellyttää, vaihtelevat työehtosopimuksittain.

Pääsääntöisesti saman alan työkokemus (esim. hoitoala) luetaan hyödyksi kokemuslisää laskettaessa.

Henkilökohtainen lisä

Useimmissa työehtosopimuksissa on sovittu henkilökohtaisesta lisästä. Henkilökohtaista lisää ei makseta tehtävän vaativuuden vaan työntekijän henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Perusteena henkilökohtaiselle lisälle voi olla myös esimerkiksi työntekijällä oleva lisäkoulutus, jota ei ole tehtävässä edellytetty, mutta josta on hyötyä tehtävässä.

Työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti henkilökohtaisia lisiä jaettaessa. Kuntasektorilla henkilökohtaista lisää on oltava käytössä 1,3 prosenttia tehtäväkohtaisten palkkojen kokonaismäärästä.

Rekrytointilisä

Rekrytointilisä on erityisesti kuntasektorilla käytettävä lisä. Sitä myönnetään tehtävissä, joihin on vaikea saada työvoimaa. Rekrytointilisä voi olla määräaikainen, jos määräaikaisuudesta on sovittu työsopimuksessa.

Syrjäseutulisä ja määrävuosilisä

Syrjäseutulisä ja määrävuosilisä ovat vanhoja kuntasektorin palkanosia. Uusia syrjäseutu- tai määrävuosilisiä ei ole myönnetty 1990-luvun jälkeen. Joillain työntekijöillä voi tällaisia palkanosia vielä olla, koska KVTES:issa sovittiin aikanaan, ettei syrjäseutu- tai määrävuosilisiä oteta pois niiltä, joilla sellaisia on, kunhan lisien edellytykset edelleen täyttyvät.

Kuuntele podcastin jakso "Aina töissä?"

Millaista on vuorotyöläisen arki ja mihin kaikkeen elämässä vuorotyö vaikuttaa? Mukana ensihoitaja Veera Kamaja, sairaanhoitaja Tico Svart ja Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakoski.

Kuvituskuva