Tehyn Johtamiskoulu tukee tehyläisten johtajien ja esihenkilöiden työtä. Myös mentori on mukana auttamassa johtajan oppimispolulla.

Tehyn Johtamiskoulun haku on käynnistynyt!

Ks. hakuohjeet alla.

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-oppimisympäristössä. Koulutus sisältää lisäksi noin 5–7 opintopäivää tai -iltaa. Koulutus vastaa työmäärältään 15 opintopistettä, ja se kestää noin 9 kuukautta. Koulutus käynnistyy syksyllä 2024.

Koulutuksen sisältö

  • Esimiestyön tietopohja: mitä esimiehen pitää tietää esimiestehtävästä, ihmisestä, ryhmän toiminnasta ja organisaatioista?
  • Johtajuus: oman johtajuuden rakentuminen, tulevaisuuden rakentaminen kuten suunnittelu, asiakkaat, prosessit, henkilöstö ja talous.
  • Päivittäisjohtaminen käytännössä: vaikuttaminen, valmentava johtaminen, perehdyttäminen, kehityskeskustelut, palaverit, ongelmatilanteiden ratkaisu, etäjohtaminen ja ammattimainen esimiestyö.
  • Esimiestyössä kehittyminen ja tukimuodot.

Koulutuksen osallistujien apuna on Tehyn Johtamiskoulun mentorit. Mentorit tukevat Johtamiskoulussa olevien tehyläisten esihenkilöiden ja johtajien johtajuudessa kehittymistä. He tukevat myös opiskeluissa onnistumista. Mentorikohtaiset ryhmät tapaavat aina opintopäivien välillä.

Koulutuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön (Surakka & Laine). Lisäksi tutustumme ajankohtaiseen johtamista koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin.

Tehyn Johtamiskouluun voivat hakea kaikki eri tason esihenkilö- ja johtamistehtävissä olevat tehyläiset. Johtamiskouluun haetaan keväisin.

Tehyn Johtamiskoulun haku on käynnistynyt!

Hae 31.5.2024 mennessä täyttämällä alla oleva sähköinen hakulomake. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijoille kesäkuun loppuun mennessä. Johtamiskouluun liittyvät tiedustelut [email protected] 


Taustatiedot

* Tilastokeskus kokoaa oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen osallistujatiedot, joten jokaisen koulukseen osallistuvan tulee täyttää seuraavat tiedot. Kiitos vastauksestasi!

Oletko tai tuletko olemaan esihenkilötehtävässä koulutuksen alkaessa?
Onko sinulla esihenkilötehtävässäsi tällä hetkellä alaisia?
Oletko keskustellut Tehyn johtamiskouluun hakemisesta oman esihenkilösi kanssa?
Oletko hakenut aiemmin Tehyn johtamiskouluun?
Onko sinulla muita koulutuksia käynnissä syksyn 2024 ja kevään 2025 välisenä aikana?
Kuvituskuva.

Osallistu koulutuksiimme

Osallistu Tehyn järjestämään koulutukseen ja seminaareihin. Ne ylläpitävät ja kehittävät ammatissa vaadittavaa osaamista sekä jakavat uusinta tietoa.