Äitiys-, isyys-, raskaus- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi.

Työntekijä saa vain perustellusta syystä muuttaa vapaan ajankohdan ja pituuden ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutosta.

Perusteltu syy on oleellinen muutos, jota työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon tehdessään ilmoitusta vapaan ajankohdasta. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi

  • lapsen tai lapsen toisen vanhemman vakava tai pitkäaikainen sairastuminen
  • lapsen tai lapsen toisen vanhemman kuolema
  • vanhempien erille muuttaminen tai avioero
  • muu lapsen hoitoedellytyksissä tapahtunut olennainen muutos.

Työntekijä saa aikaistaa raskausvapaan sekä muuttaa sellaisen synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun vapaan ajankohdan, joka on oikeus pitää yhtä aikaa toisen vanhemman tai puolison kanssa, jos se on tarpeen lapsen ennenaikaisen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Adoptiovanhempi saa perustellusta syystä muuttaa ennen vapaan alkamista vapaan ajankohtaa ilmoittamalla siitä työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista.

Vanhan perhevapaalainsäädännön piirissä oleva työntekijä saa varhentaa äitiysvapaan ja muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysvapaan ajankohdan, jos esimerkiksi lapsi syntyy ennenaikaisesti. Muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Perhevapaiden keskeyttäminen

Vapaan keskeyttämisestä pitää sopia työnantajan kanssa. Jos työnantaja ei suostu vapaan keskeyttämiseen, työntekijällä on mahdollisuus keskeyttää vapaa ainoastaan perustellusta syystä. Syy voi esimerkiksi olla työntekijän uusi raskaus tai lapsen tai lapsen toisen vanhemman vakava sairastuminen.

Hoitovapaan ja osittaisen hoitovapaan keskeyttämisen syyksi ei riitä vanhemman huonontunut taloudellinen tilanne.

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Tällainen on mm. perhevapaalle jääminen. Muistathan aina ilmoittaa meille, kun olet poissa työelämästä etkä saa palkkaa, sillä vapautus jäsenmaksuista ei tule automaattisesti.

Kuvituskuva