Opiskelijan palkkaa voidaan alentaa puuttuvan koulutuksen vuoksi. Yleensä opiskelijan palkka voi olla enintään 10 prosenttia alempi kuin työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Opiskelijan palkka kunnalla ja hyvinvointialueilla

KVTES:n, HYVTES:n ja SOTE-sopimuksen mukaan puuttuvan koulutuksen perusteella tehtävä epäpätevyysalennus on enintään 10 prosenttia. Opiskelijan vähimmäispalkka on siis 90 prosenttia tehtävän peruspalkasta.

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on kuitenkin tehtävän vaativuus. Jos opiskelija tekee täysin samaa työtä kuin muutkin, tulee myös tehtäväkohtaisen palkan olla sama ja epäpätevyysalennusta ei voida tehdä.

Kun opiskelija valmistuu kunta-alalla tai hyvinvointialueella työskennellessään, on palkka nostettava seuraavan kuukauden alusta täyteen palkkaan.

Opiskelijan palkka yksityisellä

Yksityisellä puolella käytännöt vaihtelevat työehtosopimuksittain. Yleensä opiskelijan palkka voi olla enintään 10 prosenttia alempi kuin työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka. Käytännössä alennusprosentit vaihtelevat työnantajakohtaisesti.

Palkasta ja mahdollisesta ”epäpätevyysalennuksesta” pitää sopia etukäteen. Usein sen suuruus riippuu opiskelijan opintopisteiden määrästä.

Valmistumisen jälkeen palkka pitää nostaa oikealle tasolle. Valmistumisesta täytyy toimittaa todistus työnantajalle.

Oppisopimusopiskelijan palkka

Oppisopimusopiskelijan palkasta on määräykset työehtosopimuksissa

Yleensä palkka voi olla enimmillään 15 prosenttia kyseisen tehtävän palkkaa alempi. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan oppisopimusopiskelijan palkka ei kuitenkaan saa laskea, jos opiskelija on ollut töissä saman työnantajan palveluksessa samoissa tehtävissä ennen oppisopimuskoulutuksen alkua.

Kuntasektorilla ja hyvinvointialueilla oppisopimusopiskelijan palkka määräytyy lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin muidenkin opiskelijoiden eli se voi olla korkeintaan 10 prosenttia alempi kuin pätevän työntekijän palkka.

Kuvituskuva

Neuvomme sinua

Me neuvomme, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi palkasta. Apunasi on työpaikan luottamusmies tai asiantuntijamme.