Kansainvälinen toiminta tukee Tehyn edunvalvontaa ja edistää ihmisarvoista työtä.

Työntekijöiden edunvalvonta on kansainvälistynyt globalisaation ja Euroopan unionin toiminnan laajentuessa. Yhä useammilla kansallisilla päätöksillä on kansainväliset juuret.

Tehyn kansainvälinen toiminta on osa liiton laajaa edunvalvontaa. Kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on seurata erityisesti EU-lainsäädännön vaikutuksia Suomeen ja meihin tehyläisiin. Kansainvälisen edunvalvonnan kautta vaikutamme

  • työelämä-, palkka- ja tasa-arvokysymyksiin
  • liikkuvuuteen liittyviin asioihin, kuten tutkintojen tunnustamiseen ja kielitaitovaatimuksiin
  • kansainväliseen ja eettiseen rekrytointiin
  • ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin
  • yritysvastuuseen ja verotukseen liittyviin globaaleihin kysymyksiin mm veronkiertoon
  • työsuojeluun ja työterveyteen.

Kansainvälistä edunvalvontaa toteutamme monin eri keinoin ja eri puolilla maailmaa. Tehy toimii aktiivisesti kansainvälisessä ay-liikkeessä ja tekee myös kahdenvälistä yhteistyötä muiden maiden ammattiliittojen kanssa. Verkostoituminen muiden maiden ammattiliittojen kanssa on yksi keskeinen edunvalvontaa tukeva toimintamuoto. Tehyn kansainvälisen toiminnan painopiste on EU-lainsäädännön vuoksi Eurooppa-tason vaikuttamisessa.