Tehyn jäsenmaksu 2024 veronalaisesta palkkatulosta on 1,1 prosenttia, enintään 600 euroa vuodessa. Kokonaisansioon lasketaan tehtäväkohtainen palkka, kokemus- ja muut lisät, työaikakorvaukset, lomarahat sekä muut palkkaukseen liittyvät korvaukset kuten henkilökohtaiset palkanlisät tai luottamusmieskorvaus.

Seuraavan vuoden viitelistat perittyjen jäsenmaksujen tilittämiseen lähetetään joulukuun aikana. Pyydämme ilmoittamaan palkkahallinnossa tapahtuvat yhteystietojen muutokset, jotta jäsenmaksuperintä sujuisi ilman turhia katkoksia. Ilmoituksen yhteystietojen muutoksesta voi tehdä sivun alaosassa olevalla lomakkeella. 

Pysyvälle eläkkeelle jäänyt jäsen, joka tekee keikkaa eläkkeelle jäännin jälkeen, maksaa Tehyn palvelumaksun itse. Työnantaja ei peri sitä palkasta. Eläkkeellä olevan palkasta ei peritä enää prosentuaalista jäsenmaksua.

Päätoimisen jatko-opiskelijajäsenen jäsenmaksuperusteet löytyvät täältä.

Jäsenmaksuperinnän yhteystiedot

[email protected]

Palvelupuhelin: 09 5422 7290 ma–ti, to klo 9–15

Osoite: Tehy ry, PL 34, 00060 Tehy

Henkilötietoja sisältävät viestit liitteineen voi lähettää turvallisesti tästä.

Yritystoiminta päättyy tai omistaja vaihtuu

Yritystoiminnan päättymisestä tai omistajan vaihtumisesta on ilmoitettava liittoon. 

  • Päättymisilmoitus tarvitaan, että Tehy saa tiedon siitä, että työnantaja ei tee enää jäsenmaksutilityksiä.
  • Palkkahallinnon yhteystietomuutoksista on ilmoitettava liittoon, jotta jäsenmaksuperintä sujuu ilman katkoksia.

Muutosilmoitukset voi tehdä alla olevalla lomakkeella. 

Yritystoiminnan muutokset / Förändringar i företagsverksamheten

Yrityksen tiedot / Företagets uppgifter
Uuden omistajan tiedot / Den nya ägarens uppgifter
Palkkahallinnon yhteystiedot / Löneadministrationens uppgifter
Ilmoittajan tiedot / Uppgifter om den som lämnar informationen