Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun määräajan kuluttua ilman irtisanomista tai purkamista. Määräaikaisen työsopimuksen ennenaikainen päättäminen edellyttää, että työsopimuksessa on sovittu irtisanomismahdollisuudesta.

Määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä työsuhteen jatkumisesta on solmittava uusi työsopimus. Työsuhteen ehdot voivat muuttua uuden työsopimuksen myötä.

Jos työnantaja sallii työnteon jatkumisen määräaikaisuuden päätyttyä ilman, että uudesta määräaikaisuudesta sovitaan, työsuhde muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Hoitaja kädet puuskassa

Määräaikainen työsuhde

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Työsopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva eli puhutaan vakituisesta työsuhteesta, jos työnantajalla ei ole perusteltua syytä määräaikaisuudelle.