Kun luottamusmiesvaalit on käyty, tulee luottamusmiehen valinnasta ilmoittaa Tehyyn.

Julkinen sektori

KVTES- ja Sote-sopimusalojen luottamusmiestehtävä ilmoitetaan suoraan Kiltaan ammattiosaston Kilta-käyttäjien toimesta. Ilmoituksen tekee vaalit järjestävä ammattiosasto. 

Yksityissektori

Yksityissektorin luottamusmiestehtävä ilmoitetaan Tehyyn asiointipalvelun kautta: Valikko > Luottamustoimesi > Ilmoita yksityissektorin luottamustoimi.

Vaihtoehtoisesti luottamusmiestehtävä voidaan ilmoittaa täyttämällä lomake ja lähettämällä se Tehyyn. Ohjeet ja lomake löytyvät alla olevista tiedostoista.