Kuvateksti
Kuva: iStock

Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan työntekijän käyttämiä välineitä ja varusteita, jotka suojaavat häntä tapaturmilta ja sairastumisen vaaralta työssä. Työnantajan on huolehdittava suojainten hankinnasta työntekijälle estääkseen tapaturmat ja sairastumiset.

Henkilönsuojaimia ovat muun muassa hengityksen-, kuulon-, pään-, silmien-, käsien- ja jalkojensuojaimet. 

Suojaimien tarve perustuu työpaikalla tehtävään arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan

  • työpaikan olosuhteet
  • työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttavat haitta- ja vaaratekijät
  • ergonomia
  • työntekijän terveydentila.

Työasu eli suojavaate on myös henkilönsuojain suojatessaan mekaanisilta tai kemiallisilta haittavaikutuksilta, kuten roiskeilta, vereltä ja muilta eritteiltä. Suojavaate voi myös estää tartuntoja potilaasta työntekijään tai työntekijästä potilaaseen.

Alakohtaisissa työehtosopimuksissa saattaa olla erillismääräyksiä esimerkiksi suojavaatteen tai suojalasien hankinnasta, kustannuksista ja huollosta.

Työkengät ensihoidon ambulanssissa työskentelevillä

Työn luonteen vuoksi turvajalkineet kuuluvat ensihoidossa työnantajan huolehtimisvelvollisuuteen työturvallisuuteen perustuen.

Työntekijä on velvollinen käyttämään työnantajan hankkimia jalkineita.

Kuvituskuva

Omavalvonta

Lainsäädäntö edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa toteutetaan omavalvontaa. Sen avulla pyritään varmistamaan palvelujen laatu ja turvallisuus.