Suomi tarvitsee osaavaa, kansainvälistä työvoimaa hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi. Kansainvälinen rekrytointi voi osaltaan lievittää työvoiman vähenemisen vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tästä syystä kansainvälisen rekrytoinnin prosesseja on parannettava ja nopeutettava. 

Nämä asiat on huomioitava, jotta sote-henkilöstön riittävyys turvataan 

  • Sote-alan veto- ja pitovoiman korjaaminen eli alan palkkauksen ja työolojen parantaminen on tärkeintä. 
  • Suomessa jo olevan ulkomaisen työvoiman kouluttautuminen ja työllistyminen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle on mahdollistettava.
  • Ulkomailla asuvien suomalaisten terveydenhuoltoalan ammattilaisten paluumuuttoa Suomeen on tuettava esimerkiksi tutkintojen tunnustamisella ja täydennyskoulutuksella.
  • Kansainvälisen rekrytoinnin prosesseja on parannettava niin, että sote-alalle luodaan pysyvä tutkintojen tunnustamisen polku ja sisällytetään siihen laaja kielenopetus.

Lue julkaisu: Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kansainvälinen rekrytointi

Selvityksessä luodaan katsaus sotealan työvoiman globaaliin liikkuvuuteen, tutkintojen tunnustamiseen, rekrytointiin liittyviin haasteisiin ja eettiseen rekrytointiin. Selvityksessä tuodaan myös esille Suomessa työskentelevien maahanmuuttajien näkökulmia sosiaali- ja terveysalalla työskentelyyn, heidän omin sanoinsa.