Työnantajan direktio-oikeus eli työnjohto-oikeus takaa sen, että työnantajalla on oikeus valvoa ja johtaa työtä. Työnantaja päättää miten, missä, milloin ja millä välinein työtä tehdään. Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Solmimalla työsopimuksen työntekijä ja työnantaja sopivat, että työnantaja saa työntekijältä työsuorituksen. Vastaavasti työntekijä saa työnantajalta palkkaa. Samalla työnantajalla on oikeus johtaa työtä.

Työnantajan direktio-oikeutta rajoittavat

Mitä tarkemmin työnteon ehdoista on sovittu työsopimuksessa, sitä suppeampi on työnantajan direktio-oikeus.

Työnantaja ei lähtökohtaisesti voi esimerkiksi määrätä työntekijää työskentelemään muussa kuin työsopimuksessa sovitussa työpisteessä. Työajat on ilmoitettava sitovasti työvuoroluettelossa.

Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä, elleivät ne ole selvästi ristiriidassa työsopimuksessa sovittujen ehtojen kanssa. Tätä kutsutaan työnantajan tulkintaetuoikeudeksi.

Työntekijällä ei koskaan ole velvollisuutta noudattaa määräystä, jota noudattamalla hän syyllistyisi rikokseen.

Tilapäinen siirto hyvinvointialueilla ja kunnissa

Hyvinvointialueilla ja kunnissa (HYVTES ja KVTES) työnantajalla on oikeus tilapäisesti määrätä työntekijä tekemään muutakin kuin työsopimuksessa sovittua työtä. Tilapäinen siirto voi kestää korkeintaan kahdeksan viikkoa.

Hoitaja

Kysyttävää työsuhteesta?

Työpaikkasi luottamusmies on Tehyn jäsenten tärkein etu. Hän on tehyläisten edustaja, jonka puoleen voit aina kääntyä työsuhteeseesi liittyvissä pulmissa.