Palkka määräytyy tehtävien mukaan. Tehtävien muuttuessa pitää tarkistaa myös palkkausperuste uudelleen.

Jos tehtävät muuttuvat vain vähäisesti ja ovat edelleen ammattialan mukaisia, ei palkkaa tarvitse välttämättä muuttaa.

Jos tehtävät eivät enää vastaa työsopimuksessa sovittua, täytyy niiden muuttamisesta sopia työntekijän kanssa ja samassa yhteydessä sopia uudestaan myös palkasta.

Joissakin työehtosopimuksissa on erikseen määräykset tehtävien muuttumisen vaikutuksesta palkkaan. Kuntasektorilla on sovittu, että tehtävien vaativuuden muututtua olennaisesti tehtäväkohtainen palkka muuttuu ylöspäin tehtävämuutoksesta lukien ja alaspäin kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muuttumisesta.

Ennen uuden palkan määrittämistä pitää päivittää kirjallinen tehtäväkuvaus, ellei kyse ole siirtymisestä johonkin olemassa olevaan tehtävään, josta on jo ajantasainen tehtäväkuvaus.