Palkka määräytyy tehtävien mukaan. Tehtävien muuttuessa pitää tarkistaa myös palkkausperuste uudelleen.

Jos tehtävät muuttuvat vain vähäisesti ja ovat edelleen ammattialan mukaisia, ei palkkaa tarvitse välttämättä muuttaa.

Jos tehtävät eivät enää vastaa työsopimuksessa sovittua, täytyy niiden muuttamisesta sopia työntekijän kanssa ja samassa yhteydessä sopia uudestaan myös palkasta.

Joissakin työehtosopimuksissa on erikseen määräykset tehtävien muuttumisen vaikutuksesta palkkaan. Kuntasektorilla ja hyvinvointialueilla on sovittu, että tehtävien vaativuuden muututtua olennaisesti tehtäväkohtainen palkka muuttuu ylöspäin tehtävämuutoksesta lukien ja alaspäin kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muuttumisesta.

Ennen uuden palkan määrittämistä pitää päivittää kirjallinen tehtäväkuvaus, ellei kyse ole siirtymisestä johonkin olemassa olevaan tehtävään, josta on jo ajantasainen tehtäväkuvaus.

Case: palkka

Osastonhoitajan vastuu laajeni ja alaisia tuli lisää. Vastuu ei näkynyt palkassa. Palkkaero muihin osastonhoitajiin oli 119 euroa kuukaudessa.

#Tehyauttaa

Työnantaja joutui korottamaan osastonhoitajan palkkaa ja maksamaan takautuvasti 1200 euroa.

Tunnemme alan työehtosopimusten sisällön ja tiedämme, miten sitä tulkitaan ja sovelletaan työsuhteessa. Tätä asiantuntemusta ei ole millään muulla taholla!

Kuvituskuva

Apua ja neuvontaa

Jäsenenämme et joudu yksin selvittämään, onko esimerkiksi palkka maksettu oikein. Saat apua työpaikan luottamusmieheltä. Tai jos häntä ei työpaikalla ole, asiantuntijoiltamme.