Työntekijän vanhempainvapaaoikeuden laajuus riippuu siitä, sovelletaanko perhevapaisiin 1.8.2022 voimaan tullutta uutta perhevapaalainsäädäntöä vai vanhaa perhevapaalainsäädäntöä.

Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä.

Hoitaja

Jäätkö perhevapaalle? 

Perhevapaisiin lasketaan myös mm. raskausvapaa ja hoitovapaat. Tehyn työelämäoppaaseen on koottu keskeiset asiat, jotka sinun on hyvä tietää eri vapaista. 

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Tällaiseen oikeuttaa mm. äitiys-, isyys-, raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaa.