Vanhempainvapaa alkaa välittömästi äitiysvapaan päättymisen jälkeen. Vanhempainrahakauden ja vanhempainvapaan pituus on enintään 158 arkipäivää. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Lapsen vanhemmilla on oikeus pitää vanhempainvapaa yhdessä tai kahdessa jaksossa. Jakson vähimmäispituus on 12 arkipäivää. Molemmat vanhemmat eivät voi olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla, joten heidän on päätettävä, kumpi vanhempainvapaalle jää.

Jos samalla kertaa syntyy yhtä useampi lapsi, vanhempainvapaata pidennetään 60 arkipäivällä kutakin yhtä useampaa lasta kohden.

Vanhempainvapaan ajalta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa. Vanhempainvapaan ajalta kertyy lomaa. Kunta-alalla lomaa kertyy koko vanhempainvapaan ajalta. Yksityisellä sektorilla lomaa kerryttävän jakson pituus vaihtelee työehtosopimuksittain.

Osittainen vanhempainvapaa

Jos vanhemmat pitävät vanhempainvapaan yhtä aikaa, kyse on osittaisesta vanhempainvapaasta.

Osittaisen vanhempainrahan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat hoitavat lasta itse. Lisäksi edellytetään, että lapsen isä ja äiti ovat molemmat sopineet työnantajansa kanssa osa-aikaisesta työstä. Työajan ja palkan on oltava vähintään 40–60 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta ja palkasta.

Osittaisen vanhempainvapaan on kestettävä yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Osittainen hoitovapaa voidaan järjestää esimerkiksi siten, että toinen vanhemmista hoitaa lasta vuoropäivin tai vuoroviikoin. Toinen vanhemmista voi myös olla töissä aamupäivisin ja toinen iltapäivisin, jotta lapsella on koko ajan toinen vanhemmista hoitamassa häntä.

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Tällaiseen oikeuttaa mm. äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa.

Kuvituskuva