Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä sairausloman sijaan tekee kevennettyä työtä. Korvaava työ perustuu vapaaehtoisuuteen ja siitä sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä.

Työnantaja ei voi omilla ohjeistuksillaan ohittaa työehtosopimusten määräyksiä. Tehyläisten alojen työehtosopimukset lähtevät siitä, että kun työntekijä on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka mukaan on työkyvytön työhönsä, työntekijällä on oikeus olla poissa työstä ja saada sairausajan palkka.

Korvaavasta työstä ei ole tehyläisiä koskevia työehtosopimusmääräyksiä, joten siitä ei voida paikallisesti sopia työntekijöitä sitovasti.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia, että työntekijä sairauslomastaan huolimatta tekee jotakin työtä, jolloin työntekijä on siis työssä eikä sairauslomalla. Korvaava työ perustuu aina työntekijän ja työnantajan yhteiseen neuvotteluun ja työntekijän suostumukseen. Näissä tapauksissa olisi hyvä, että työntekijä keskustelisi myös lääkärin kanssa siitä, onko työnteko järkevää vai haittaako se työkyvyn palautumista.

Työntekijällä ei ole oikeutta olla pois töistä, jos häntä ei ole todettu työkyvyttömäksi, vaan lääkäri on ainoastaan kirjoittanut todistuksen, jonka mukaan työkykyyn liittyy rajoitteita. Silloin työntekijä ja työnantaja sopivat, miten rajoitteet otetaan työssä huomioon.

Kuvituskuva

Kysyttävää työsuhteeseen liittyvästä asiasta?

Jäsenenämme etu joudu yksin selvittämään työsuhteeseesi liittyviä asioita. Työpaikalla apunasi on luottamusmies, joka on alasi ammattilainen. Jos luottamusmiestä ei ole, saat apua työsuhdeneuvonnastamme.