Lomautusajalta ei makseta palkkaa.

Työntekijän on mahdollista omavastuuajan jälkeen saada työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Lyhyiden lomautusten ajalta kertyy täysimääräisesti vuosilomaa.

Lomaa ei kerry enää sen jälkeen, kun lomautus on kestänyt yli 30 kalenteripäivää (maanantain ja sunnuntain väliset päivät)

  • kunnan ja hyvinvointialueen palveluksessa
  • YTHS:n palveluksessa
  • noudatettaessa Avainta ry:n työehtosopimusta.

Muuten yksityisellä sektorilla lomaa kertyy lomautuksen ensimmäisen 30 työpäivän ajalta eli käytännössä kuudelta viikolta.

Jos lomautus päättyy ja työntekijä myöhemmin lomautetaan uudelleen, lomaa kertyy taas täysimääräisesti.

Kuvituskuva

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Lomautus - mikäli sen aikana ei ole palkkatuloja - on ajanjakso, joka oikeuttaa vapautukseen jäsenmaksuista.