Terveydenhuollon ammattihenkilöille on maksettava vähintään sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos työsuhteessa ei sovelleta mitään työehtosopimusta, on palkan oltava kohtuullinen.

Työsopimuslaissa ei ole määritetty vähimmäispalkan suuruutta. Palkasta sovittaessa kannattaa selvittää kyseisen ammatin mukainen palkka työehtosopimuksista ja sopia palkka vähintään sen mukaiseksi. Työehtosopimukset solmitaan määräaikaisiksi ja yleensä uudesta työehtosopimuksesta sovittaessa sovitaan yleiskorotuksista ja taulukkopalkkojen korotuksista.