Työaikaa on työn tekemiseen käytetty aika. Lisäksi työaikaa on aika, jonka työntekijän täytyy olla työpaikalla työnantajan käytettävissä. Jos työntekijä saa poistua ruokatauon aikana työpaikalta, ruokatauko ei ole työaikaa. Säännöllinen työaika käy ilmi työvuoroluettelosta.

Matkat

Matkoihin käytettävä aika ei ole työaikaa, jos matkaa ei samalla pidetä työsuorituksena tai kyseessä on työpäivän kuluessa työntekopaikasta toiseen matkustaminen.

Matka-aikaa pidetään työaikana myös silloin, kun esimies määrää työntekijän kulkemaan lähtöpaikasta työtehtävän suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan. Tarkemmat määräykset kannattaa katsoa omasta työehtosopimuksesta.

Koulutus

Koulutusaika luetaan työajaksi, jos koulutus järjestetään työvuoroluettelon mukaisena työaikana.

Koulutus ei välttämättä ole työaikaa, vaikka työnantaja maksaa palkkaa koulutuksen ajalta. Työnantajan tarjoamien koulutusten osalta kannattaakin aina erikseen selvittää, luetaanko koulutukseen käytetty aika työajaksi.

Terveydenhuollolliset tutkimukset ja tarkastukset

Terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin kulunut aika voidaan lukea joissain tapauksissa työajaksi. Säännöt vaihtelevat työehtosopimuksittain.

Varallaoloaika

Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Varallaololla tarkoitetaan, että työntekijä sitoutuu vapaa-ajallaan olemaan tarvittaessa työnantajan tavoitettavissa. Varallaoloajasta maksetaan erillinen korvaus.

Kuvituskuva

Osallistu koulutuksiimme

Koulutuksemme ylläpitää ja kehittää ammatissasi vaadittavaa osaamista. Kursseillamme voit myös luoda verkostoja! Koulutus on sinulle maksutonta. Se on jäsenetu.