Kuvateksti
Kuva: iStock

Työntekijällä on yleensä oikeus saada sairausajan palkkaa tavallista pidemmältä ajalta, jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta.

Esimerkiksi kunta-alalla (KVTES) työntekijällä on oikeus työtapaturmatapauksessa saada täysi palkka jopa 120 kalenteripäivältä.

Työtapaturmalla tarkoitetaan työssä tai työmatkalla tapahtunutta tapaturmaa, joka on johtanut työkyvyttömyyteen. Ensin tapaturmavakuutusyhtiö tekee päätöksen siitä, onko kyseessä työtapaturma vai ei. Vakuutusyhtiön päätökseen voi hakea muutosta.

Jos työnantaja on maksanut sairausajan palkan niin kuin kyse olisi ollut työtapaturmasta ja myöhemmin lainvoimaisesti todetaan, ettei kyse olekaan työtapaturmasta, työnantajalla saattaa olla oikeus periä takaisin liikaa maksettua palkkaa.

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Muistathan aina ilmoittaa meille, kun olet poissa työelämästä etkä saa palkkaa, sillä vapautus jäsenmaksuista ei tule automaattisesti.

Kuvituskuva