Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen läsnäolonsa on välttämätön hänen perhettään kohdanneen sairauden tai onnettomuuden vuoksi.

Syyn poissaoloon täytyy olla ennakoimaton ja pakottava. Poissaolo ei oikeuta palkkaan. Joissain työehtosopimuksissa tietyt poissaoloon oikeuttavat tilanteet on sovittu kuitenkin palkallisiksi.

Syitä voivat olla

  • perheenjäsenen kuolema
  • hautajaiset
  • tulipalo
  • vesivahinko
  • onnettomuus ja työntekijän on mentävä onnettomuuspaikalle tai sairaalaan perheenjäsenensä luokse.

Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajalla on oikeus pyytää luotettavaa selvitystä poissaolon syystä. Selvitys voi olla lääkärintodistus, viranomaisen antama selvitys asiasta tai taloyhtiön selvitys.

Laissa ei ole määritelty perhettä. Osassa työehtosopimuksia on määritelty tarkemmin perheenjäsenet, poissaoloon oikeuttavat tilanteet ja tilapäisen poissaolon enimmäispituus.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Työntekijällä ei ole oikeutta saada vapaata perheenjäsenensä tai muun läheisen hoitamista varten, elleivät omaishoitovapaan saamisen edellytyksen täyty. Silti työnantaja ja työntekijät voivat sopia, että työntekijä jää määräajaksi pois työstä hoitamaan perheenjäsentä tai muuta läheistä. Poissaolo perheenjäsenen tai läheisen hoitamista varten on palkaton.

Työhön paluusta kesken myönnetyn vapaan on sovittava työnantajan kanssa. Jos asiasta ei voida sopia, työntekijä voi vain painavasta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla keskeytyksestä viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta.

Työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon syystä ja sen kestosta työnantajan pyynnöstä.

Omaishoitajalla voi olla oikeus saada kunnalta omaishoidontukea. Tarkempaa tietoa hakumenettelystä ja omaishoidon tukiasioista saat oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Mies istuu

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Omaishoitajana toimiminen, jos et ole palkkatyössä, on yksi tällainen elämäntilanne. Jos teet kuitenkin samalla töitä, jäsenmaksua tulee maksaa. Ilmoita meille aina, kun olet poissa työelämästä.