Työnantaja ei voi kieltää työntekijää osallistumasta kertausharjoituksiin, väestönsuojelukoulutuksiin tai kriisinhallintatehtäviin.

Poissaoloajoilta työntekijällä on yleensä oikeus saada puolustusvoimilta päivärahaa. Lisäksi joissakin työehtosopimuksissa on sovittu, että työnantaja maksaa näiltä poissaoloajoilta työntekijän palkan ja puolustusvoimilta saadun päivärahan erotuksen.

Esimerkiksi hyvinvointialueilla, kunta-alalla ja ensihoitopalvelualalla on sovittu, että reservin kertausharjoituksiin tai väestönsuojelukoulutukseen osallistuville maksetaan tällaiselta ajalta palkka vähennettynä reserviläispalkalla tai vastaavalla korvauksella. Palkallisuus ei kuitenkaan koske vapaaehtoisia kertausharjoituksia.

Hoitaja kädet puuskassa

Työsuhdeneuvonta on jäsenetu

Jos sinulla on kysyttävää asioista, jotka liittyvät työsuhteeseen, me autamme. Työpaikalla luottamusmies on sinua varten. Ja jos häntä ei ole, voit kääntyä Tehyn työsuhdeneuvonnan puoleen.