Suurin osa lomasta (kesäloma) sijoitetaan lomakaudelle eli 2.5.–30.9. Lähtökohtaisesti 24 vuosilomapäivää sijoitetaan lomakaudelle. Muu osa lomasta (talviloma) annetaan lomakauden ulkopuolella viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

Pääsääntöisesti kesä- ja talviloma annetaan yhdenjaksoisina. Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jos työn käynnissä pitämiseksi ei ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Julkisella sektorilla työnantajan on sijoitettava vuosilomasta 20 päivää lomakaudelle (kesäloma) tai ainakin vähintään 65 prosenttia ansaitun loman kokonaismäärästä. Työnantajan on annettava 20­ vuosilomapäivää ylittävät päivät talvilomana. 25–38 päivän pituisesta lomasta annetaan vähintään viisi vuosilomapäivää talvilomana.

Yksityisellä puolella työnantaja voi vapaammin päättää työehtosopimuksissa sovittujen pidempien lomien ajankohdista.

Muista jäsenedut lomalla

Jäsentemme käytössä on useita etuja, joita voi hyödyntää lomalla, esimerkiksi majoitusetuja ja vapaa-ajan etuja.