Kuvateksti
Kuva: iStock

Suurin osa lomasta (kesäloma) sijoitetaan lomakaudelle eli 2.5.–30.9. Lähtökohtaisesti 24 vuosilomapäivää sijoitetaan lomakaudelle. Muu osa lomasta (talviloma) annetaan lomakauden ulkopuolella viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

Pääsääntöisesti kesä- ja talviloma annetaan yhdenjaksoisina. Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jos työn käynnissä pitämiseksi ei ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Kunta-alalla työnantajan on sijoitettava vuosilomasta 20 päivää lomakaudelle (kesäloma) tai ainakin vähintään 65 prosenttia ansaitun loman kokonaismäärästä. Työnantajan on annettava 20­ vuosilomapäivää ylittävät päivät talvilomana. 25–38 päivän pituisesta lomasta annetaan vähintään viisi vuosilomapäivää talvilomana.

Yksityisellä puolella työnantaja voi vapaammin päättää työehtosopimuksissa sovittujen pidempien lomien ajankohdista.

Loman ajankohdan määrääminen

Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, jos toisin ei sovita. Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, työnantajan oikeutta määrätä lomasta rajoittaa vuosilomalaki.

Työnantajan on ilmoitettava loman ajankohta työntekijälle viimeistään kuukautta, poikkeuksellisesti kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Työnantajan on

  • selvitettävä työntekijöille vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet.
  • varattava työntekijälle tilaisuus ennen loman ajankohdan määräämistä esittää mielipiteensä loman ajankohdasta.
  • huomioitava mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden mielipiteet loman ajankohdasta.
  • kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti lomien sijoittamisessa.

Ellei loman ajankohdasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja määrää, milloin loma pidetään.

Vuosiloman pitäminen ennen työsuhteen päättymistä

Työsuhde voi päättyä ennen kuin työntekijällä on oikeus pitää vuosilomaa. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kertyneen vuosiloman pitämisestä työsuhteen aikana.

Tällöin vuosiloman pitämiseen tarvitaan aina sekä työntekijän että työnantajan suostumus.

Ennen työsuhteen päättymistä työnantaja voi määrätä edellisen lomanmääräytymisvuoden lomat pidettäviksi. Työnantaja ei voi määrätä lomia pidettäviksi ennen lomakauden alkua (2.5.).

Jos työntekijällä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksetaan lomakorvaus.

Käytä jäsenetuja lomallakin

Jäsentemme käytössä on useita etuja, joita voi hyödyntää lomallakin. Esimerkiksi majoitusetuja ja vapaa-ajan etuja.