Työsuhteen alussa osapuolet voivat sopia koeajasta, jolloin työnantaja voi selvittää työntekijän ammattitaidon ja soveltuvuuden tehtävään.

Koeajalla myös työntekijä näkee, vastaako työ hänen toiveitaan. Työsopimus voidaan koeajan kuluessa purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa.

Koeaikaa ei saa purkaa syrjivillä, koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Sellaisia voivat olla muun muassa työntekijän raskaus tai valinta luottamusmieheksi. Koeaikapurkua ei saa tehdä tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Case: Laiton koeaikapurku

Fysioterapeutti työskenteli yrityksessä lähihoitajana. Työnantaja purki työsuhteen koeajalla sen jälkeen, kun sait tietää, että työntekijä oli raskaana.

#Tehyauttaa
Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan neljän kuukauden palkkaa vastaavan summan korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, 8000 euroa tasa-arvolain mukaisena hyvityksenä ja oikeudenkäyntikulut.

Kuvassa on kuntoutus ja mies

Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Sekä työnantaja että työntekijä voi purkaa työsuhteen koeajan kuluessa. Koeaikapurku ei edellytä työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkuperustetta, mutta sitä ei saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella perusteella. 

Koeajan pituus

Koeajan pituus on toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa pituus on korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Koeajan jatkumisesta on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin alun perin sovittu koeaika päättyy.