Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosiloman alkaessa, hänen on pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta mahdollisimman pian.

Työntekijän pitää esittää työnantajan pyynnöstä selvitys työkyvyttömyydestään, joka on lähtökohtaisesti lääkärintodistus. Työnantajan on silloin siirrettävä vuosiloma myöhempään ajankohtaan.

Kunta-alalla ja hyvinvointialueilla (KVTES, HYVTES, SOTE-sopimus) pyynnöksi riittää, että työntekijä toimittaa selvityksen työnantajalle.

Tarvitsetko apua työehtojen tulkinnassa? Olemme Tehyn jäsenten apuna. Katso mitä kaikkea jäsenyys tarjoaa

Loman siirtäminen vuosiloman aikana

Sairaustapauksessa voivat siirtää lomaansa ilman omavastuuta työntekijät, jotka työskentelevät

  • julkisella sektorilla (KVTES ja HYVTES). KVTES:n tai HYVTES:n vuosilomaa koskevia määräyksiä noudatetaan myös silloin, jos palvelussuhteeseen sovelletaan SOTE-sopimusta.
  • valtiolla
  • osin yksityissektorin työehtosopimusten piirissä.

Siirtoa on pyydettävä ilman aiheetonta viivytystä. Työnantajalle on toimitettava lääkärintodistus tai osoitettava työkyvyttömyys muulla työnantajan harkintaan perustuvalla luotettavalla tavalla.

Terveyspalvelualan, yksityisen sosiaalipalvelualan ja yksityisen ensihoitoalan työehtosopimusten piirissä työskentelevillä on oikeus siirtää lomaansa vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen.

Omavastuupäivät lasketaan yhteen lomanmääräytymisvuosittain (1.4.–31.3.), ja ne eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Jos vuosilomapäiviä on kertynyt 24 tai vähemmän, omavastuupäiviä ei ole. Kun vuosilomaa on 25–29 päivää, omavastuupäiviä voi olla 1–5.

Katso kaikki työehtosopimukset ja mitä lomista ja työehdoista on sovittu niissä

Lääkärintodistuksen toimittaminen

Lääkärintodistus pitää toimittaa työnantajalle mahdollisimman pian.

Vältä ongelmat lomalla

Kuinka paljon sinulle kuuluu vuosilomaa? Saatko lomapalkkaa tai lomarahaa? Lomaan liittyvistä työehdoista kannattaa olla perillä, niin saat kaiken irti loma-ajasta.

Iloinen nainen

Kysyttävää sairastumisesta lomalla?

Tehyn jäsenenä et joudu yksin selvittämään työehtoihin liittyviä asioita. Apunasi on työpaikan luottamusmies - tärkein jäsenetusi. Jos häntä ei työpaikalla ole, saat apua työsuhdeneuvonnastamme.