Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus äitiysvapaaseen, jos perhevapaisiin sovelletaan vanhaa ennen 1.8.2022 voimassa ollutta perhevapaalainsäädäntöä.

Oikeus äitiysvapaaseen ja äitiysrahaan poistuu uuden perhevapaalainsäädännön tultua voimaan 1.8.2022.  Jatkossa synnyttävällä vanhemmalla on äitiysvapaan sijasta oikeus raskausvapaaseen  ja vanhempainvapaaseen . Niiden ajalta maksetaan Kelasta äitiysrahaa ja vanhempainrahaa. 

Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä.

Jos perhevapaisiin sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä, työntekijällä on oikeus 105 arkipäivän pituiseen äitiysvapaaseen. Äitiysvapaan ajalta maksetaan Kelasta äitiysrahaa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Työntekijä jää äitiysvapaalle yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua synnytystä. Myös 50 arkipäivää aikaisemmin ennen laskettua aikaa on mahdollista jäädä äitiysvapaalle.

Jos työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa äitiysvapaan ajalta. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu äitiysvapaan palkallisuudesta. Palkan maksaminen voi myös perustua työpaikalla noudatettavaan käytäntöön.

Äitiysvapaan palkka

Äitiysvapaan palkka on yleensä työehtosopimuksissa sovittu ajanjaksolta, johon sisältyy äitiysvapaan 72 ensimmäistä arkipäivää. Käytännössä ajanjakso on noin 12 viikon pituinen.

Työehtosopimusten mukaan palkallisuuden edellytyksenä on yleensä, että työsuhde on kestänyt vähintään kaksi tai kolme kuukautta. Lisäksi saatetaan edellyttää muun muassa lääkärintodistuksen toimittamista raskauden kestosta ja lasketusta ajasta. 

Jos työntekijä keskeyttää hoitovapaan uuden raskauden vuoksi, hänellä on oikeus saada äitiysvapaan ajalta palkka työehtosopimuksen mukaisesti. Osittaisen hoitovapaan keskeyttävällä on oikeus saada äitiysvapaan palkka osittaista hoitovapaata edeltävän työaikaprosentin mukaan.

Jos työntekijä saa työnantajalta äitiysvapaan palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajalle. Jos äitiysraha on kuitenkin isompi kuin äitiysvapaan palkka, sen ylimenevä osa maksetaan työntekijälle.

Työsuhteen päättyessä päättyy myös työntekijän oikeus äitiysvapaan palkkaetuihin.

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Jäsenmaksuvapautukseen oikeuttaa palkaton ajanjakso, kuten esimerkiksi äitiysvapaa. 

Kuvassa on vauva ja nalle