Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus äitiysvapaaseen, jos perhevapaisiin sovelletaan vanhaa ennen 1.8.2022 voimassa ollutta perhevapaalainsäädäntöä.

Oikeus äitiysvapaaseen ja äitiysrahaan poistuu uuden perhevapaalainsäädännön tultua voimaan 1.8.2022.  Jatkossa synnyttävällä vanhemmalla on äitiysvapaan sijasta oikeus raskausvapaaseen  ja vanhempainvapaaseen . Niiden ajalta maksetaan Kelasta äitiysrahaa ja vanhempainrahaa. 

Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä.

Jos perhevapaisiin sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä, työntekijällä on oikeus 105 arkipäivän pituiseen äitiysvapaaseen. Äitiysvapaan ajalta maksetaan Kelasta äitiysrahaa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Työntekijä jää äitiysvapaalle yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua synnytystä. Myös 50 arkipäivää aikaisemmin ennen laskettua aikaa on mahdollista jäädä äitiysvapaalle.

Jos työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa äitiysvapaan ajalta. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu äitiysvapaan palkallisuudesta. Palkan maksaminen voi myös perustua työpaikalla noudatettavaan käytäntöön.

Hoitaja

Jäätkö perhevapaalle? 

Perhevapaisiin lasketaan mm. vanhempainvapaa, raskausvapaa ja hoitovapaat. Tehyn työelämäoppaaseen on koottu keskeiset asiat, jotka sinun on hyvä tietää eri vapaista. 

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Jäsenmaksuvapautukseen oikeuttaa palkaton ajanjakso, kuten esimerkiksi äitiysvapaa.