Nyrkkisääntö

69 % hoitajista on kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. On kohtuutonta, että työssä, jossa autetaan muita, kohdataan päivittäin valtavasti väkivaltaa. Puuttuminen ei voi olla poikkeus, sen on oltava sääntö. #nyrkkisääntö

Sosiaali- terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaiset kohtaavat henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja sen uhkaa työpaikallaan päivittäin. Jopa neljännes on saanut tappouhkauksia työtehtävissä. Myös seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta on yleistä.

Eniten väkivaltaa hoitajiin kohdistavat asiakkaat ja potilaat, mutta myös muut työntekijät, esimiehet, johto ja omaiset. Väkivallan yleisyys käy ilmi Aula Researchin kyselystä, jossa selvitettiin väkivallan kokemuksia sote-alalla.

Tehy kampanjoi hoitoalan ammattilaisten kokemaa väkivaltaa vastaan syksyllä 2023. Nyrkkisääntö-kampanja vaatii työnantajia noudattamaan työsuojelulakeja ja takaamaan mahdollisimman turvallinen työympäristö jokaiselle työntekijälle. Tavoitteena on myös nostaa aihe poliittisten päättäjien pöydälle ja ajaa muutoksia niin rikos- kuin työlainsäädäntöön. Hoitajien työssään kokema väkivalta on yhteiskunnallinen ja poliittinen ongelma. Siihen on mahdollista puuttua konkreettisesti, jos tahtoa löytyy.

Lukuja väkivallasta hoitotyössä

Tehy teetti vuonna 2021 laajan kyselyn sosiaali- ja terveysalan ja kasvatusalan ammattilaisten kokemasta väkivallasta ja väkivallan esiintymisestä alalla.

  • 69 % kokenut työssään työuran aikana fyysisen väkivallan uhkaa tai tekoja.
  • Alle 35-vuotiaista vastaajista väkivaltaa tai sen uhkaa oli kokenut 84%. 
  • 73 % väkivaltaa kohdanneista on tullut lyödyksi.
  • Potkimisen kohteeksi oli joutunut 59 % väkivaltaa kohdanneista.
  • Sylkemisen kohteeksi oli joutunut 56 % väkivaltaa kohdanneista. 
  • Väkivallan uhkaa kohdanneista 24 % on saanut tappouhkauksen. 
  • Henkistä väkivaltaa töissä oli työuran aikana kokenut 71%.  
  • 30 % kohdannut uransa aikana työpaikoillaan seksuaalista häirintää. 
  • Alle 35-vuotiaista 45 % oli kokenut seksuaalista häirintää työuransa aikana. 

Aula Research: 22.2. - 31.3.2021, vastaajia 4023.

Kuvassa hoitaja, jolla on musta silmä

Mediamateriaalit

Olemme koonneet median käyttöön aineistoa, jonka ladata voi sivuiltamme.