Nyrkkisääntö

Sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaiset kohtaavat henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja sen uhkaa työpaikallaan päivittäin. On kohtuutonta, että työssä, jossa autetaan muita, kohdataan päivittäin valtavasti väkivaltaa. Puuttuminen ei voi olla poikkeus, sen on oltava sääntö.

Ilmoitus on paras puolustus

Väkivalta on rikos, jota ei pidä piilotella. 81 % sote-alan työntekijöistä kertoo ilmoittavansa henkisestä ja fyysisestä väkivallasta aina työnantajalle.* Ilmoita sinäkin. Autat lopettamaan väkivallan. 

*Tehy, vaikuttavuustutkimus, 2023

Työturvallisuus on työnantajan vastuulla. Työntekijänä sinun on tärkeä tietää, että väkivalta ei ole ammatinvalintakysymys.

Lukuja väkivallasta hoitotyössä

Tehy teetti vuonna 2021 laajan kyselyn sosiaali- ja terveysalan ja kasvatusalan ammattilaisten kokemasta väkivallasta ja väkivallan esiintymisestä alalla.

  • 69 % kokenut työssään työuran aikana fyysisen väkivallan uhkaa tai tekoja.
  • Alle 35-vuotiaista vastaajista väkivaltaa tai sen uhkaa oli kokenut 84%. 
  • 73 % väkivaltaa kohdanneista on tullut lyödyksi.
  • Potkimisen kohteeksi oli joutunut 59 % väkivaltaa kohdanneista.
  • Sylkemisen kohteeksi oli joutunut 56 % väkivaltaa kohdanneista. 
  • Väkivallan uhkaa kohdanneista 24 % on saanut tappouhkauksen. 
  • Henkistä väkivaltaa töissä oli työuran aikana kokenut 71%.  
  • 30 % kohdannut uransa aikana työpaikoillaan seksuaalista häirintää. 
  • Alle 35-vuotiaista 45 % oli kokenut seksuaalista häirintää työuransa aikana. 

Aula Research: 22.2. - 31.3.2021, vastaajia 4023.