Nyrkkisääntö

On kohtuutonta, että työssä, jossa autetaan muita, kohdataan päivittäin valtavasti väkivaltaa. Väkivalta on rikos, jota ei pidä piilotella. 81 % sote-alan työntekijöistä kertoo ilmoittavansa henkisestä ja fyysisestä väkivallasta aina työnantajalle. Ilmoita sinäkin. Autat lopettamaan väkivallan.

69 % hoitajista on kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Väkivalta on rikos, jota ei pidä piilotella. Se ei kuulu hoitotyöhön.

Ilmoita jokaisesta työssä kohtaamastasi uhka- ja väkivaltatilanteesta omalle esihenkilölle, työsuojeluvaltuutetulle ja työterveyshuoltoon. Ilman sitä tilastot näyttävät siltä kuin väkivaltaa ei olisi. Myös työntekijän oikeusturvan kannalta on tärkeää tehdä ilmoitus. Jokainen ilmoitus menee työnantajalle, jolla on vastuu työturvallisuudesta. 

Lukuja väkivallasta hoitotyössä

Tehy teetti vuonna 2021 laajan kyselyn sosiaali- ja terveysalan ja kasvatusalan ammattilaisten kokemasta väkivallasta ja väkivallan esiintymisestä alalla.

  • 69 % kokenut työssään työuran aikana fyysisen väkivallan uhkaa tai tekoja.
  • Alle 35-vuotiaista vastaajista väkivaltaa tai sen uhkaa oli kokenut 84%. 
  • 73 % väkivaltaa kohdanneista on tullut lyödyksi.
  • Potkimisen kohteeksi oli joutunut 59 % väkivaltaa kohdanneista.
  • Sylkemisen kohteeksi oli joutunut 56 % väkivaltaa kohdanneista. 
  • Väkivallan uhkaa kohdanneista 24 % on saanut tappouhkauksen. 
  • Henkistä väkivaltaa töissä oli työuran aikana kokenut 71%.  
  • 30 % kohdannut uransa aikana työpaikoillaan seksuaalista häirintää. 
  • Alle 35-vuotiaista 45 % oli kokenut seksuaalista häirintää työuransa aikana. 

Aula Research: 22.2. - 31.3.2021, vastaajia 4023.