Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta kasvattajaa tarvitaan lapsiryhmää kohden varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta säädetään päiväkodin ja perhepäivähoidon suhdeluvuista.

Ryhmäkokolaskuri - tarkista onko ryhmäsi mitoitus kunnossa

Laskuri 1

Käytä tätä laskuria, jos ryhmässä on ainoastaan kokopäiväisiä lapsia eli kaikki lapset ovat paikalla yli 5 tuntia päivässä. Täytä kumpikin kenttä. Jos lapsia ei ole, täytä kenttään "0". 

Lohko
Kasvattajien määrä ryhmässä:

 

Laskuri 2

Käytä tätä laskuria jos ryhmässä on sekä kokopäiväisiä (yli 5 h päivässä) että osapäiväisiä (alle 5 h päivässä) lapsia. Lisää kokopäiväisten lasten määrä. Tällöin laskuri laskee, kuinka monta osapäiväistä lasta ryhmään mahtuu. Täytä kumpikin kenttä. Jos lapsia ei ole, täytä kenttään "0". 

Lohko
Kasvattajien määrä ryhmässä:

 

Onko ryhmässä liikaa lapsia?

Varhaiskasvatuksen järjestäjän pitää valvoa omaa toimintaansa ja järjestää se niin, että lakia noudatetaan. Keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa. Jos ryhmässä kuitenkin on edelleen enemmän lapsia kuin lain määräämät suhdeluvut sallivat, voit olla yhteydessä luottamusmieheen tai omaan ammattiosastoon asian selvittämiseksi.

Aluehallintovirastot toimivat varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisena ja he antavat ohjausta ja neuvontaa: www.avi.fi

Tyttö

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tehtävä ilmoitus, jos hän huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.

Opas varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Tehy ja Suomen lastenhoitoalan ammattilaiset Slal kokosivat oppaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Opas sisältää paljon tärkeää tietoa työelämän tueksi – tutustu!

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Katso muistilistasta, miten lääkehoito toteutetaan varhaiskasvatuksessa. 

Muistilistaan