Jos olet opiskelija, jäsenmaksu määräytyy sen mukaan, onko sinulla jo terveyden- ja sosiaalialan tutkinto vai ei. Päätoimisten opiskelijoiden jäsenmaksuperusteet ovat voimassa kalenterivuosi kerrallaan. Tehyn valtuusto päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuperusteet ja vapautukset vuosittain syyskokouksessaan. Voimassa olevat perusteet ilmoitetaan tammikuussa Tehyn viestintäkanavissa, mm. Tehy-lehdessä.

Terveyden-, sosiaali-, kuntoutus-, tai kasvatusalan ensimmäistä perustutkintoa (esim. lähihoitaja, sairaanhoitaja) opiskelevana sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Päätoimisen jatko-opiskelijan, jolla on jo ensimmäinen alan perustutkinto, jäsenmaksu riippuu siitä, mitä opiskelet. 

Sosiaali-, terveys, kuntoutus-, tai kasvatusalan perusopiskelijat

Kun opiskelet alan ensimmäistä tutkintoa päätoimisesti, kuulut Tehyn opiskelijayhdistykseen ja olet Tehyn opiskelijajäsen

Olet vapautettu jäsenmaksun maksamisesta etkä ole vielä ammattiosaston jäsen. 

Kun valmistut, voit liittyä Tehyn ammattiosaston jäseneksi eli Tehyn varsinaiseksi jäseneksi.

Päätoiminen jatko-opiskelija

Jos sinulla on jo tutkinto alalta ja aloitat päätoimiset jatko-opinnot, olet ammattiosaston ja Tehyn varsinainen jäsen. 

Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään

  • 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.

Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä tai opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin menevää aikaa.   

Päätoimisen jatko-opiskelijan jäsenmaksu

Jäsenmaksusi riippuu siitä, opiskeletko jatko-opintoina alan perustutkintoa vai täydennys- tai muun alan tutkintoa. 

1. Jatko-opiskelet alan perustutkintoa päätoimisesti

Sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua opintojesi aikana. Perustutkintoihin kuuluvat muun muassa lähihoitaja, lastenohjaaja ja AMK-tutkinnot: sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö ja bioanalyytikko jne.

•    Ilmoita opinnot asiointipalvelussa oikopolun kohdassa "Ilmoita päätoimiset jatko-opinnot"
•    Valitse "Ilmoita muutoksista jäsenyydessä"
•    Valitse jäsenmaksun syyksi "Jatko-opiskelija perustutkinto (päätoiminen)" ja täydennä opintotiedot
•    Jos jäsenmaksu on peritty palkastasi, ilmoita palkanlaskijallesi, ettei mahdollisista palkkatuloista peritä jäsenmaksua opintojen aikana. Maksuvapautus koskee myös loma-ajan palkkatuloa.

Opiskelun alku- ja loppupäivä ja oppilaitos sekä tutkinto on ilmoitettava jäsenrekisteriin heti opintojen alkaessa. Oikeus maksuvapaaseen alkaa ilmoituspäivästä alkaen. 

Päätoimisten opiskelijoiden jäsenmaksuvapautus on voimassa kalenterivuosi kerrallaan. Tehyn valtuusto päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuperusteet ja vapautukset vuosittain syyskokouksessaan. Voimassa olevat perusteet ilmoitetaan tammikuun Tehy-lehdessä

2. Jatko-opiskelet alan täydennystutkintoa

Jäsenmaksu on 1,1 % päätoimisten opintojen ajan palkkatuloista.

Tutkintoihin kuuluvat muun muassa alan YAMK-tutkinnot, alan yliopistotutkinnot sekä erilaiset osaamista täydentävät alan lisäopinnot.

•    Ilmoita opinnot asiointipalvelussa oikopolun kohdassa "Ilmoita päätoimiset jatko-opinnot"
•    Valitse "Ilmoita muutoksista jäsenyydessä"
•    Valitse jäsenmaksun syyksi "Jatko-opiskelija täydennyskoulutus (päätoiminen)" ja täydennä opintotiedot

3. Jatko-opiskelet muun alan tutkintoa

Jos opiskelet muuta alaa, esim. insinööri, tradenomi, psykologi yms., on jäsenmaksuperusteesi normaali työssäkäyvän maksuperuste. Opintojen aikaisista palkkatuloista maksat jäsenmaksua 1,1 %, mutta kuitenkin vähintään joka kuukausi 8 euroa, myös palkattomalta ajalta.

Hoitaja

Tehyn jäseneksi

Jäsenyys tuo merkittäviä etuja! Luottamusmies ja Tehyn asiantuntijat auttavat sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!