Jos olet opiskelija, jäsenmaksu määräytyy sen mukaan, onko sinulla jo terveyden- ja sosiaalialan tutkinto vai ei.

Perusopiskelijana sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Päätoimisen jatko-opiskelijan jäsenmaksu riippuu siitä, mitä opiskelet. Kun olet Tehyn jäsen, voit hoitaa jäsenmaksuun liittyviä asioita sähköisessä jäsenpalvelussa. 

Perusopiskelijat

Kun opiskelet alan ensimmäistä tutkintoa päätoimisesti, kuulut Tehyn opiskelijayhdistykseen ja olet Tehyn opiskelijajäsen

Olet vapautettu jäsenmaksun maksamisesta etkä ole vielä ammattiosaston jäsen. 

Kun valmistut, voit liittyä Tehyn ammattiosaston jäseneksi eli Tehyn varsinaiseksi jäseneksi.

Päätoiminen jatko-opiskelija

Jos sinulla on jo tutkinto alalta ja aloitat päätoimiset jatko-opinnot, olet ammattiosaston ja Tehyn varsinainen jäsen. Jäsenmaksusi määräytyy sen mukaan, mitä opiskelet.

Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään

  • 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.

Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä tai opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin menevää aikaa.   

Päätoimisen jatko-opiskelijan jäsenmaksu

Jäsenmaksusi riippuu siitä, opiskeletko jatko-opintoina alan perustutkintoa vai täydennys- tai muun alan tutkintoa. 

1. Jatko-opiskelet alan perustutkintoa

Sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua opintojesi aikana. Perustutkintoihin kuuluvat muun muassa lähihoitaja, lastenohjaaja ja AMK-tutkinnot: sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö ja bioanalyytikko jne.

•    Ilmoita opinnot asiointipalvelussa valikon kohdassa "Muutos jäsenyydessä"
•    Valitse "Ilmoita muutoksista jäsenyydessä"
•    Valitse "Jatko-opiskelija perustutkinto (päätoiminen)" ja täydennä opintotiedot
•    Jos jäsenmaksu on peritty palkastasi, ilmoita palkanlaskijallesi, ettei mahdollisista keikkatöistä peritä jäsenmaksua opintojen aikana.

Opiskelun alku- ja loppupäivä ja oppilaitos sekä tutkinto on ilmoitettava jäsenrekisteriin heti opintojen alkaessa. Oikeus maksuvapaaseen alkaa ilmoituspäivästä alkaen.

2. Jatko-opiskelet alan täydennystutkintoa

Jäsenmaksu on 1,1 % päätoimisten opintojen ajan palkkatuloista.

Tutkintoihin kuuluvat muun muassa alan YAMK-tutkinnot, alan yliopistotutkinnot sekä erilaiset osaamista täydentävät alan lisäopinnot.

•    Ilmoita opinnot asiointipalvelun valikon kohdassa "Muutos jäsenyydessä"
•    Valitse "Ilmoita muutoksista jäsenyydessä"
•    Valitse "Jäsenmaksun syy: jatko-opiskelija täydennyskoulutus (päätoiminen)"
•    Täydennä opintotiedot.

3. Jatko-opiskelet muun alan tutkintoa

Jäsenmaksu on 1,1 % päätoimisten opintojen ajan palkkatulosta. Tilapäisesti työstä poissa ollessa, jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa.

Muun alan tutkintoja ovat mm. tradenomi, insinööri, sisustussuunnittelija jne.

Tehyn jäseneksi

Jäsenyys tuo merkittäviä etuja! Luottamusmies ja Tehyn asiantuntijat auttavat sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!

Hoitaja