Jaksotyötä käytetään yleisesti sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä palvelutaloissa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta käyttää jaksotyöaikaa, vaan työaika voidaan järjestää aina yleistyöajan mukaisesti.

Jaksotyötä voidaan käyttää vain työaikalain sallimissa töissä tai jos jaksotyön käyttämisestä on sovittu työehtosopimuksissa.

Säännöllinen työaika jaksotyössä

Jaksotyöajassa säännöllinen työaika on jaksoon sisältyvien viikkojen lukumäärä kerrottuna työehtosopimuksen mukaisella yhden viikon työajalla.

Yhden viikon työaika on useimmissa työehtosopimuksissa 38h 15min. Yleisin jakson pituus on kolme viikkoa, jolloin jakson säännöllinen työaika on 3 x 38h 15min = 114h 45min.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla yhden viikon työaika on 38h 20min, jolloin kolmen viikon työaika on 3 x 38h 20min = 115 tuntia

Työvuoron pituus jaksotyössä

  • SOTE-sopimuksessa suunniteltaessa enintään 10 tuntia. Yövuoro voi kuitenkin olla 11 tunnin pituinen.
  • ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa 12 tuntia ellei työntekijän ja työnantajan välillä toisin sovita.
  • terveyspalvelualan työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro, lisäksi on mahdollista sopia 15 tunnin työvuorosta.
  • sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro.
  • Avainta ry:n työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro.

Työvuoron pituus on useimpien työehtosopimusten mukaan lähtökohtaisesti vähintään neljä tuntia.

Jaksotyössä ei ole vuorokautista tai viikoittaista ylityötä, ylityöraja on jaksokohtainen. Ylityötä muodostuu, kun jakson ylityöraja ylittyy.

SOTE-sopimuksen jaksotyön vapaapäivät

SOTE-sopimuksen III luvun 9 §:n 6 momentissa on määräys, jossa todetaan, että jaksotyössä tulee vapaapäiviä olla kaksi viikkoa kohden. Kolmen viikon jaksolla vapaapäiviä tulee olla vähintään kuusi. Vapaapäivistä vähintään kaksi tulee olla peräkkäin kolmen viikon jaksolla.

SOTE-sopimuksen jaksotyön vapaapäivät ovat vähintään kokonaisen vuorokauden kestäviä. Jos vuorokaudessa olisi työtunteja, kyseessä ei olisi SOTE-sopimuksen jaksotyön mukainen vapaapäivä. 

Jos vuosiloma kestää kokonaisen kalenteriviikon, niin silloin vuosiloman sisään jää kaksi vapaapäivää.

Jokainen työpäiväksi sattuva keskeytyspäivä alentaa jakson säännöllistä työaikaa 7 tuntia 39 minuuttia. Tällöin osaviikkoiseen keskeytykseen ei varsinaiseen keskeytykseen sisälly vapaapäiviä, vaan vapaat on annettava keskeytyksen ulkopuolella.

Hoitaja kädet puuskassa

Neuvomme työehdoissa

Tehyn jäsenet saavat neuvontaa työsuhteen kysymyksissä ja ongelmissa. Se on palvelu, jota et saa mistään muualta! Tunnemme alan työehtosopimusten sisällöt.