Loppupalkka maksetaan välittömästi työsuhteen päättyessä. Työsopimuksessa voi olla ehto, jonka mukaan loppupalkka maksetaan seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä tai esimerkiksi kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työtodistus on annettava työntekijälle pyydettäessä. 

Loppupalkasta kannattaa tarkistaa, että kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat on maksettu. Tällaisia ovat mm.

Jos loppupalkan maksaminen viivästyy, on työntekijällä oikeus saada saatavilleen korkolain mukaista viivästyskorkoa ja täysi palkka odotuspäiviltä, kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä.

Case: vuosilomakorvaus puuttui loppupalkasta

Hammashoitajan työsuhde päättyi. Loppupalkassa ei ollut vuosilomakorvauksia pitämättömistä lomista eikä lomarahaa.

#Tehyauttaa

Työnantaja joutui maksamaan tehyläiselle hammashoitajalle maksamattomia vuosilomakorvauksia 1960 euroa. 

Työtodistus

Kun työsuhde päättyy, työnantajan on annettava työntekijälle työtodistus, jos hän sitä pyytää.

Työtodistuksen voi pyytää suppeana tai laajana. Suppeaan työtodistuksen merkitään vain työsuhteen kestoaika ja työtehtävät. Laaja työtodistus sisältää myös arvion työntekijän taidoista ja käytöksestä sekä tiedon työsuhteen päättymisen syystä.

Työnantajan pitää antaa työtodistus 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä. Velvollisuutta antaa todistus työntekijän työtaidosta ja käytöksestä ei kuitenkaan ole enää viiden vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Työsuhteen kestäessä työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa ns. väliaikaista työtodistusta.

Jos työnantaja ei toimita työtodistusta, se voidaan tuomita työsopimuslakirikkomuksesta sakkorangaistukseen. Työsuojeluviranomainen voi myös velvoittaa antamaan työtodistuksen sakon uhalla ja/tai ilmoittaa asian poliisille esitutkintaa varten.

Iloinen nainen

Kysyttävää työsuhteesta?

Tehyn jäsenenä et joudu yksin selvittämään tylsuhteeseen liittyviä asioita. Apunasi on työpaikan luottamusmies - tärkein jäsenetusi. Jos häntä ei työpaikalla ole, saat apua työsuhdeneuvonnastamme.