Kiinnostaako sinua, miten sote- ja kasvatusalan ammattilaiset jaksavat työssään? Miten he näkevät työnsä ja kuinka työssä viihdytään?

Teemme omaa tutkimus- ja selvitystyötä ajankohtaisista sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kysymyksistä ja näkymistä, mm. hoitajapulasta, työssä jaksamisesta, vanhustenhoidosta, henkilöstön mitoituskysymyksistä jne.  

Tuomme näitä kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia julkiseen keskusteluun, viranomaisvalmisteluun ja päättäjille.  

Selvityksistä hyötyvät viranomaisten ja päättäjien lisäksi sote- ja kasvatusalan ammattilaiset. Julkaisuidemme avulla voit kehittää ammatillista osaamista tai saada opastusta ammattiosastotoimintaan.  

Julkaisut

Lohko