Työnantaja saa teettää hätätyötä vain ennalta-arvaamattomassa poikkeustilanteessa, jossa henki, terveys, ympäristö tai omaisuus ovat välittömässä vaarassa. Sellainen on esimerkiksi luonnonkatastrofi tai suuronnettomuus.

Hätätyön edellytykset eivät täyty, jos kyse on työvuoropuutoksesta tai ennalta ilmoitetusta työtaistelusta.

Ylityömääräyksistä ja lepoajoista voi poiketa, jos kyse on hätätyöstä. Hätätyötä saa teettää enintään kaksi viikkoa, eikä yhtään enempää kuin on välttämätöntä. 

Työnantajan pitää viivytyksettä ilmoittaa hätätyöstä aluehallintovirastoon. Ilmoitukseen lisätään luottamusmiehen lausunto. Ilmoituksen perusteella aluehallintovirasto jälkikäteen päättää, täyttyivätkö hätätyön perusteet.

Hätätyön turha teettäminen on rikos

Työaikalain vastainen hätätyön teettäminen voi olla työnantajalle tai työnantajan edustajalle rangaistava teko. Jos hätätyöltä puuttuu lainmukainen peruste, siitä voidaan tuomita sakkoon.

Jos epäilet, että työnantaja teettää perusteetta hätätyötä, ilmoita asiasta viivytyksettä omalle luottamusmiehelle.

Työaikalaki 19 §

*

Sairaanhoitajilla teetettiin laittomasti hätätyötä - Tehy teki asiasta rikosilmoituksen

– Kaikkien työnantajien tiedossa pitäisi olla, että laillinen lakko ei ole hätätyön peruste. Laittoman hätätyön teettäminen on rikos, muistuttaa Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen.