Työnantajan on kohdeltava kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti. Ketään ei saa syrjiä raskauden tai perhevapaiden takia. Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää sen vuoksi, että työntekijä on jäämässä perhevapaalle.

Jos työnantaja ei jatka esimerkiksi työntekijän määräaikaista työsuhdetta tai irtisanoo työntekijän kuultuaan hänen halustaan jäädä perhevapaalle, voi syntyä syrjintäolettama.

Syrjintäolettaman syntymiseksi työntekijän on osoitettava, että eri asemaan joutuminen on johtunut raskaudesta tai perhevapaasta. Syrjintäolettamasta vapautuakseen työnantajan on osoitettava, että hänen toimintansa on johtunut jostain muusta hyväksyttävästä syystä kuin työntekijän raskaudesta tai perhevapaasta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että työnantaja saattaa todennäköiseksi, ettei työntekijän työsuhdetta olisi jatkettu, vaikka hän ei olisi jäänyt perhevapaalle.

Jos työntekijää on syrjitty raskauden tai perhevapaan käytön perusteella, hänelle syntyy oikeus saada työnantajalta rahallista hyvitystä tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä. Hyvitys on useimmiten useita tuhansia euroja eikä siitä tarvitse maksaa veroa. Jos epäilee joutuneensa raskauden tai perhevapaan käyttämisen takia syrjityksi, kannattaa olla viipymättä yhteydessä luottamusmieheen tai Tehyn edunvalvontaan. Syrjintää koskevaa kannetta ei voi nostaa enää sen jälkeen, kun syrjinnän tapahtumisesta on kulunut kaksi vuotta. Työhönottosyrjinnässä tämä kanneaika on yhden vuoden pituinen.