Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää.

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu ovat työntekijöiden valitsemia henkilöstön edustajia työsuojeluun liittyvissä asioissa. He osallistuvat

  • työsuojelua koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon
  • työpaikkatarkastuksiin.

Työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus saada tarpeelliset tiedot yhteistoiminnan hoitamiseen.

Työsuojelutoimikunta

Työpaikalla on työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Se voidaan perustaa myös pienemmille työpaikoille. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Työsuojelutoimikunnassa käsitellään työpaikkaa yleisesti koskevia työsuojeluasioita.

Työsuojeluyhdyshenkilö

Työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa henkilöstön edustajiksi voidaan valita työsuojeluvaltuutetun lisäksi työsuojeluyhdyshenkilöitä. Työsuojeluyhdyshenkilö toimii omalla toimialueellaan työsuojeluvaltuutetun apuna.

Työsuojeluyhdyshenkilöiden valinnasta ja roolista työsuojelun yhteistoiminnassa ohjeistetaan liittojen alakohtaisissa sopimuksissa. Työsuojeluyhdyshenkilöiden tehtävistä ja toimialueesta sovitaan työpaikalla paikallisesti. Heidät valitaan työsuojeluvaltuutetun valinnan yhteydessä tai muulla sovitulla tavalla. 

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenten vaali on järjestettävä niin, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa siihen osaa.

Sekä yksityisten että julkisten toimialojen työsuojeluvaalien järjestämisestä on tehty vaaliohjeet, joita on noudatettava toimialakohtaisesti.

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta

Ilmoita Tehyyn työsuojeluhenkilöstön tiedot

Muista ilmoittaa työsuojeluvaltuutetun ja muun henkilöstön edustajien tiedot. Voit tehdä sen tällä lomakkeella

Iloinen mies

Koulutukset ja tapahtumat

Tehyn koulutukset ja tapahtumat ovat pääosin maksuttomia jäsenille. Uutta tietoa, hyödyllistä koulutusta, verkostoitumista ja viihdettä - hyödynnä mahtava jäsenetu ja ilmoittaudu mukaan!