Yleensä työntekijällä on oikeus saada sairausajalta sairausajan palkkaa. Joskus oikeutta palkkaan ei kuitenkaan ole.

Seuraavissa tapauksissa oikeutta sairausajan palkkaan ei ole

 • Palkallisen sairausloman enimmäiskesto on tullut täyteen. Palkallisen sairausloman päättymisen jälkeen työntekijällä on työkyvyttömyyden jatkuessa yleensä oikeus saada Kelalta sairauspäivärahaa.
   
 • Työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Kynnys evätä sairausajan palkka tällä perusteella on korkea. Esimerkiksi riskialttiissa urheiluharrastuksessa loukkaantuminen ei johda palkatta jäämiseen eikä loukkaantumiseen liittyvä päihtymystila tarkoita automaattisesti palkan epäämistä.
   
 • Työntekijä ei ole toimittanut työnantajan edellyttämää todistusta työkyvyttömyydestään tai työntekijä on toimittanut lääkärintodistuksen, joka ei sisällä lainkaan diagnoositietoa. Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä oikeuttaa olemaan poissa työstä, mutta palkanmaksun edellytyksenä on, että lääkärintodistukseen on merkitty diagnoositieto joko sanallisesti tai ICD-koodina. Lähtökohtaisesti sairausajan palkkaan on oikeus millä tahansa koodilla tai diagnoosilla.
   
 • Työntekijä on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka luotettavuutta työnantajalla on ollut perusteltu syy epäillä eikä työntekijä ole noudattanut työnantajan kehotusta mennä toisen lääkärin tarkastettavaksi. Tämä edellyttää, että lääkärintodistuksessa on jotakin sellaista, mikä aiheuttaisi puolueettomankin tahon silmissä epäilyksen todistuksen luotettavuudesta.
   
 • Työkyvyttömyys johtuu toimenpiteestä, johon ei ole ollut työntekijän terveyden hoitamiseen liittyvää perustetta. Jos työntekijä menee esimerkiksi kauneusleikkaukseen, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa kauneusleikkauksesta johtuvalta työkyvyttömyysajalta palkkaa.
Kuvituskuva

Sairaus irtisanomisen perusteena

Pitkäaikaiset ja olennaiset muutokset työntekijän terveydentilassa voivat johtaa irtisanomiseen. Vaikeakaan sairaus ei oikeuta irtisanomiseen, jos työntekijä suoriutuu työtehtävistään.