Yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut pohjautuvat yhteistoimintalakiin. Yhteistoimintalakia on yksityissektorilla muutettu 1.1.2022 lähtien mm. siten, että yt-neuvottelujen sijaan puhutaan muutosneuvotteluista. Nämä muutokset eivät koske kuntia ja hyvinvointialueita, joissa puhutaan edelleen yt-neuvotteluista.