Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta pääsääntöisesti sama palkka kuin työssä ollessaan. Useassa työehtosopimuksessa on sovittu, että vuosilomapalkkaan tehdään maksettuja työaikakorvauksia (ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityö) vastaava lisäys.

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta vuosilomalta palkka voidaan maksaa palkanmaksupäivänä. Julkisella sektorilla on sovittu, että lomapalkka maksetaan tavanomaisena palkanmaksupäivänä, jos työntekijä ei pyydä lomapalkan maksamista ennen loman alkua.

Vuosilomapalkan laskentaan vaikuttavat palkkausmuoto ja työntekijän keskimääräinen työaika kuukaudessa. Vuosilomapalkan laskenta ei aina ole yksinkertaista, joten epäselvissä tilanteissa kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan esihenkilöön tai työpaikan luottamusmieheen.

Teetkö töitä viikonloppuisin tai iltaisin? Nämä lisät kuuluvat sinulle!

Sunnuntaina, arkipyhänä, lauantaina, iltaisin ja öisin tehdystä työstä maksetaan erillistä korvausta eli lisiä peruspalkan päälle. 

Kysyttävää loma-ajan palkasta?

Tehyn jäsenenä et joudu yksin selvittämään palkkoihin liittyviä asioita. Apunasi on työpaikan luottamusmies - tärkein jäsenetusi. Jos häntä ei työpaikalla ole, saat apua työsuhdeneuvonnastamme.

Hoitaja