Kuvateksti
Kuva: iStock

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta pääsääntöisesti sama palkka kuin työssä ollessaan. Useassa työehtosopimuksessa on sovittu, että vuosilomapalkkaan tehdään maksettuja työaikakorvauksia (ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityö) vastaava lisäys.

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta vuosilomalta palkka voidaan maksaa palkanmaksupäivänä. Kuntasektorilla on sovittu, että lomapalkka maksetaan tavanomaisena palkanmaksupäivänä, jos työntekijä ei pyydä lomapalkan maksamista ennen loman alkua.

Vuosilomapalkan laskentaan vaikuttavat palkkausmuoto ja työntekijän keskimääräinen työaika kuukaudessa. Vuosilomapalkan laskenta ei aina ole yksinkertaista, joten epäselvissä tilanteissa kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan esihenkilöön tai työpaikan luottamusmieheen.

Kuukausipalkkainen työntekijä

saa työsopimuksensa mukaisen palkan vuosilomansa ajalta.

Jos työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka ovat sopimukseen perustuen muuttuneet ennen lomalle jäämistä, niin vuosilomapalkkana maksetaan joko lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana maksetuista palkoista prosenttiperusteisena tai keskimääräisen työaikaprosentin mukaisesti.

Tuntipalkkaiset työntekijät, jotka työskentelevät pääsääntöisesti vähintään 14 päivää kuukaudessa

Vuosilomapalkka perustuu siihen, mitä työntekijä on keskimäärin tienannut päivässä lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana. Laskettu keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan vuosilomalaista löytyvän taulukon kertoimilla, jotka vastaavat lomapäivien lukumäärää.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

Prosenttiperusteista laskentatapaa sovelletaan työntekijöihin, jotka työskentelevät sopimuksen mukaan yhtenäkin kuukautena vähemmän kuin 14 työpäivää kuukaudessa. Jos työntekijä on esimerkiksi sopinut työskentelevänsä kolmena päivänä viikossa, kaikkina kuukausina ei täyty 14 työpäivää kuukaudessa. Tällaiselle työntekijälle lomapalkka maksetaan prosenttiperusteisena. 

Vuosilomapalkka perustuu vuosilomaprosenttiin (9 tai 11,5 prosenttia), joka on yhteydessä työsuhteen kestoon.

Jos työntekijä on ollut työnantajalla töissä 31.3. mennessä alle vuoden, vuosiloman palkan suuruus on 9 prosenttia edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai erääntyneestä palkasta. Jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään vuoden 31.3. mennessä, vuosilomaprosentti on 11,5 prosenttia.

Työehtosopimuksissa on usein sovittu vuosilomapalkkaprosentin korottamisesta lainmukaisista silloin, kun lomapäiviä kertyy työehtosopimuksen perusteella enemmän kuin lain mukaan kertyisi.

Työajan muuttuminen kesken lomanmääräytymisvuoden

Työntekijän työajan muuttuminen kesken lomanmääräytymisvuoden vaikuttaa lomapalkan suuruuteen. Kunta-alalla lomapalkkaa laskettaessa joudutaan silloin laskemaan, mikä työaika on keskimäärin ollut lomanmääräytymisvuoden aikana. Jos työntekijä on tehnyt täyttä työaikaa puoli vuotta ja 50-prosenttista työaikaa puoli vuotta, työaika on ollut keskimäärin 75-prosenttinen. Silloin lomapalkka on 75 prosenttia varsinaisesta palkasta lisättynä työaikalisien suhteellisella osuudella.

Yksityisellä sektorilla työajan vaihtelu johtaa lomapalkan laskemiseen prosenttiperusteisena. Prosenttiperusteisuus tarkoittaa, että vuosilomapalkka on tietty prosentti lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista palkoista. Käytettävät prosentit vaihtelevat työehtosopimuksittain.

Kysyttävää loma-ajan palkasta?

Tehyn jäsenenä et joudu yksin selvittämään palkkoihin liittyviä asioita. Apunasi on työpaikan luottamusmies - tärkein jäsenetusi. Jos häntä ei työpaikalla ole, saat apua työsuhdeneuvonnastamme.

Hoitaja