Kuvateksti
Kuva: iStock

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaminen edellyttää 45 opintopisteen laajuisia korkeakouluopintoja. Sairaanhoitajat, joilla on rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys, voivat työskennellä esimerkiksi perusterveydenhuollon ajanvarauspoliklinikalla tai yhteispäivystyksessä.

Koulutuksessa käsitellään tautioppia, kliinistä lääketiedettä ja hoitotyötä, farmakologiaa ja reseptioppia. Koulutukseen kuuluu teoriaopintojen lisäksi

  • potilaan hoidontarpeen arviointia
  • hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamista
  • hoidon vaikutusten seurantaa ja arviointia.

Osaaminen varmistetaan kirjallisella kokeella ja näytöllä, jonka arviointiin osallistuu ohjaava lääkäri. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot toimivat yhteistyössä koulutuksen suunnittelussa ja käytännön järjestämisessä.

Koulutukseen otettavalla täytyy olla viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus sillä tehtäväalueella, jolla hän tulee lääkettä määräämään. Lääkkeen määrääminen edellyttää aina vastaavan lääkärin kirjallista määräystä siinä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa sairaanhoitaja työskentelee.

Vain tiettyjä lääkkeitä

Sairaanhoitaja, jolla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, saa antaa ja uudistaa lääkemääräyksen vain vastaanotolla toteamansa lääkkeen tarpeen perusteella (pois lukien naisen äkillinen komplisoimaton virtsatietulehdus, johon voidaan määrätä lääke myös puhelinhaastattelun perusteella).

Rajatussa lääkkeenmääräämisessä on määritelty lääkkeenmääräämisasetuksen (2010/1088) liitteessä 1 ne lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa jatkaa tai aloittaa. Sairaanhoitajan on lääkettä määrättäessä noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa ja toimintayksikön kansallisiin hoitosuosituksiin perustuvia ohjeita.

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden koulutuskorvaus maksetaan sille terveydenhuollon toimintayksikölle, johon erikoispätevyyden saanut henkilö on palvelussuhteessa.

Koulutuksen tuoma lisäpätevyys on tärkeä resurssi työnantajalle. Työnantajan kanssa pitää sopia koulutukseen osallistumisen muista kustannuksista ja tehtävän vaativuuden vaikutuksista sairaanhoitajan palkkaukseen.