Tehy on maamme suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattijärjestö. Tehyläiset toimivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, osa myös yksityisyrittäjinä. Tehyläiset tekevät niin perustason työtä kuin asiantuntija- ja johtotehtäviäkin. Tehyläisiä on yli 160 000.

Tehyläisiä tutkintoja ja ammatteja Ammattinimikkeitä
Apuhoitaja
Apuvälineteknikko AMK
Bioanalyytikko AMK
Ensihoitaja AMK
Fysioterapeutti
Fysioterapeutti AMK
Geronomi AMK
Hammashoitaja
Hammashuoltaja
Jalkaterapeutti AMK
Jalkojenhoitaja
Kehitysvammaisten hoitaja
Kehitysvammaohjaaja
Kodinhoitaja
Kuntohoitaja
Kuntoutuksen ohjaaja AMK
Kätilö
Kätilö AMK
Laboratoriohoitaja
Lastenhoitaja
Lähihoitaja
Lääkintävahtimestari
Mielenterveyshoitaja
Mielisairaanhoitaja
Naprapaatti AMK
Osteopaatti AMK
Perushoitaja
Psykoterapeutti
Päivähoitaja
Röntgenhoitaja
Röntgenhoitaja AMK
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja AMK
Sosiaalikasvattaja
Sosiaaliohjaaja
Sosionomi AMK
Suuhygienisti AMK
Terveydenhuollon kandidaatti
Terveydenhuollon maisteri
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja AMK
Terveystieteiden kandidaatti
Terveystieteiden maisteri
Terveystieteiden lisensiaatti
Terveystieteiden tohtori
Toimintaterapeutti
Toimintaterapeutti AMK
Vajaamielishoitaja
Sosiaali- ja terveysalan opettaja
Sosiaali- ja terveysalan YAMK
Ylempi hammashoitaja
apulaisosastonhoitaja
apulaisylihoitaja
apulaistutkija
bioanalyytikko
diakonissa
ensihoitaja
fysioterapeutti
geronomi
hallintoylihoitaja
hammashoitaja
hammashuoltaja
hoitaja
hygieniahoitaja
jalkojenhoitaja
jalkaterapeutti
johtava hoitaja
johtava ylihoitaja
kehitysvammahoitaja
koulunkäynnin ohjaaja/koulunkäyntiavustaja
kuntoutusohjaaja
kuntohoitaja
kätilö
laboratoriohoitaja
lastenhoitaja
lääkintävahtimestari /sairaankuljettaja
lähihoitaja
lääkintävahtimestari
mielenterveyshoitaja
naprapaatti
ohjaaja
osastonhoitaja
osteopaatti
perhepäivähoitaja
perushoitaja
projektisihteeri/-päällikkö
puheterapeutti
päivähoitaja
röntgenhoitaja
sairaanhoitaja
sairaankuljettaja
sosiaaliohjaaja
sosionomi
suuhygienisti
suunnittelija
terveydenhoitaja
toiminnanjohtaja
tutkimushoitaja
tutkija
työfysioterapeutti
työterveyshoitaja
vastaava hoitaja
vanhainkodin johtaja
ylihoitaja

 

Jäsen

Tehyn jäseneksi

Me haluamme parantaa palkkaamme ja työolojamme. Jos haluat kanssamme samaa, liity jäseneksi! Tehy on alan suurin ammattiliitto: meissä on voimaa tehdä muutos!