Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sosionomeja ja opettajia työskentelee lasten parissa erilaisilla tutkinnoilla. Mielenkiintoinen ja muuttuva kasvatusala vaatii monenlaista koulutusta ja osaamista.

Henkilöstön kelpoisuusehdot on määritelty varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys

Lastenhoitajalla pitää olla jokin seuraavista tutkinnoista

  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joka sisältää tai sitä täydennetään lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon pakollisilla tutkinnon osilla. Vammaistyön pakolliset tutkinnon osat suorittaneelle riittää, että hän suorittaa vain lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osan.
  • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, joka sisältää tai sitä täydennetään varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan pakollisilla tutkinnon osilla tai kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen pakollisilla tutkinnon osilla.
  • Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto.

Lisäksi pätevä on

  • henkilö, joka on enintään viisi vuotta ennen 1.9.2018 on ollut virka- tai työsuhteessa varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävässä, johon hänen on katsottu täyttäneen ammatillisen kelpoisuuden.
  • henkilö, joka on enintään viisi vuotta ennen 1.9.2018 suorittanut kelpoisuuden tuottavat opinnot tai ennen 1.9.2018 aloittanut ja suorittaa ne 31.12.2021 mennessä.

Varhaiskasvatuksen kelpoisuuden tuovat myös lastenhoitajan tai päivähoitajan tutkinto, viittomakielisen ohjauksen tai lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Lisäksi kelpoisuuden tuo sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joka on suoritettu ennen 1.8.2018 voimaan tulleiden opintojen perusteiden mukaisesti lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmassa.

Tyttö

Onko ryhmäsi mitoitus kunnossa? 

Lue lisää henkilöstömitoituksesta ja tarkista laskurillamme, onko ryhmän mitoitus oikea. 

Opas varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Tehy ja Suomen lastenhoitoalan ammattilaiset Slal kokosivat oppaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Opas sisältää paljon tärkeää tietoa työelämän tueksi – tutustu!

Iloinen nainen

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tehtävä ilmoitus, jos hän huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.