Työsopimus syntyy työntekijän ja työnantajan sopiessa työn tekemisestä ja sen ehdoista, kuten palkasta. Työsopimuksen ehtoihin kannattaa aina perehtyä huolella ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarvittaessa voit tarkistuttaa työsopimuksen sisällön luottamusmiehellä tai Tehyssä. Autamme jäseniämme.

Työsopimus voidaan tehdä joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Se voi syntyä myös hiljaisesti esimerkiksi silloin, kun määräaikainen työsopimus päättyy, mutta työntekijä kuitenkin jatkaa tämän jälkeen työskentelyä.

Suosittelemme kirjallisen työsopimuksen tekemistä. Kirjallinen sopimus on suullista selkeämpi ja sen avulla on helpompi todistaa, mitä on sovittu puolin ja toisin.

Työsopimukseen pitää merkitä ainakin seuraavat asiat

  • työsopimuksen osapuolet eli työntekijän ja työnantajan nimet
  • työnteon alkamisaika
  • jos työsopimus on määräaikainen, sopimukseen on merkittävä sen peruste ja kesto
  • koeaika, jos siitä on sovittu
  • työntekopaikka ja työtehtävät
  • työsuhteessa sovellettava työehtosopimus
  • palkan määrä, sen määräytymisen peruste (tunti- vai kuukausipalkka), palkanmaksupäivä ja työkokemuksen vaikutus palkkaan
  • työaika
  • vuosiloman määräytyminen.
Kuvituskuva

Mietityttääkö jokin uudessa työssä? Autamme jäseniämme!

Neuvomme sinua esim. palkkaan tai työaikaan liittyvissä asioissa. Voit olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen tai Tehyyn sähköisen asiointipalvelun kautta.

Jos et ole Tehyn jäsen, niin liity! Saat työsuhdeneuvontamme jäsenetuna!

Jos työsopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisena yli kuukauden, on työntekijälle annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Selvitys pitää antaa viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Selvitystä ei tarvitse antaa, jos ehdot käyvät ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Tavallisesti työnteon keskeisistä ehdoista onkin sovittu työsopimuksessa.

Kuvituskuva

Mitä työsopimuksessa sanotaan työajasta? 

Oletko tekemässä nollasopimusta? Noudatatko yleistyöaikaa, jaksotyöaikaa vai toimistotyöaikaa? Haluatko tehdä pelkkää päivävuoroa? Suostutko lisätyöhön, ylitöihin tai olemaan varalla?