Tehyn keskeinen tehtävä on toimia alan työntekijöiden edunvalvojana ja neuvotella alalle työ- ja virkaehtosopimukset. Työehtosopimus määrittelee työn tekemisen ehdot.

Lähes kaikki tehyläiset ovat jonkin valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Työehtosopimus eli TES määrittelee, millä ehdoilla työtä tehdään seuraavat vuodet. TESsissä sovitaan esimerkiksi palkasta, lisistä, työvuoroista, lomista ja niin edelleen. Työpaikalla sovellettavasta työehtosopimuksesta pitää olla maininta työsopimuksessasi.

Tehy neuvottelee määräajoin alan työehdoista työnantajaliittojen kanssa, mutta myös yksittäisten yritysten kanssa. Tätä aikaa kutsutaan työehtosopimusneuvotteluiksi. Neuvottelujen tuloksena syntyy työehtosopimus, joka tehdään määräajaksi eli työehtosopimuskaudeksi.

Työehtosopimuksessa määritetään vähimmäisehdot esimerkiksi

  • työajoista
  • palkoista ja palkankorotuksista
  • lomista
  • sairausajan palkanmaksusta.

Joitain työehtoja määritellään myös työlainsäädännössä. Tiesitkö, että laissa ei kuitenkaan ole mitään mainintaa minimipalkasta? Minimipalkat eivät perustu lakiin, vaan ne määritellään ammattiliittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa.

Katso oman alasi työehtosopimus

Alta löydät linkin omaan työehtosopimukseen. Jos et tiedä mitä TESsiä työssäsi noudatetaan, voit tarkistaa asian työsopimuksestasi tai työpaikan luottamusmieheltä. 

Miksi työehtosopimus on tärkeä? 

Tiesitkö, että laissa ei ole esimerkiksi minimipalkasta mitään määräystä? Minimipalkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. 

Työehtosopimus määrittelee alalle minimiehdot, ja esimerkiksi minimipalkkaa pienempää palkkaa ei saa maksaa. Kun Tehy neuvottelee työehdoista koko alalle, ei jokaisen yksittäisen työntekijän tarvitse tehdä sitä työnantajan kanssa. Työehtosopimus takaa yleensä paremmat työehdot kuin mitä yksittäinen työntekijä pystyisi neuvottelemaan.

Neuvomme työehdoissa

Tehyn jäsenet saavat neuvontaa työsuhteen kysymyksissä ja ongelmissa. Se on palvelu, jota et saa mistään muualta! Tunnemme alan työehtosopimusten sisällöt. 

Nuori hoitaja petaa sänkyä.