Tehyn keskeinen tehtävä on neuvotella alalle työ- ja virkaehtosopimukset. Työehtosopimus määrittelee työn tekemisen ehdot.

Työehtosopimus eli TES määrittelee, millä ehdoilla työtä tehdään seuraavat vuodet. TESissä sovitaan esimerkiksi palkasta, lisistä, työvuoroista, lomista ja niin edelleen. Työpaikalla sovellettavasta työehtosopimuksesta pitää olla maininta työsopimuksessasi.

Tehy neuvottelee määräajoin alan työehdoista työnantajaliittojen kanssa, mutta myös yksittäisten yritysten kanssa. Tätä aikaa kutsutaan työehtosopimusneuvotteluiksi. Neuvottelujen tuloksena syntyy työehtosopimus, joka tehdään määräajaksi eli työehtosopimuskaudeksi. Lähes kaikki tehyläiset ovat jonkin valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä.

Työehtosopimuksessa määritetään vähimmäisehdot esimerkiksi

Jos et vielä kuulu Tehyyn, liity tästä. Meissä on voimaa tehdä muutos!

Katso oman alasi työehtosopimus ja sopimusratkaisu

Alta löydät linkin omaan työehtosopimukseen. Alla on myös linkit viimeisimpien työehtosopimusneuvotteluiden ratkaisuihin. Jos et tiedä mitä TESiä työssäsi noudatetaan, voit tarkistaa asian työsopimuksestasi tai työpaikan luottamusmieheltä

Miksi työehtosopimus on tärkeä? 

Tiesitkö, että laissa ei ole esimerkiksi minimipalkasta mitään määräystä? Minimipalkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. 

Työehtosopimus määrittelee alalle minimiehdot, ja esimerkiksi minimipalkkaa pienempää palkkaa ei saa maksaa. Kun Tehy neuvottelee työehdoista koko alalle, ei jokaisen yksittäisen työntekijän tarvitse tehdä sitä työnantajan kanssa. Työehtosopimus takaa yleensä paremmat työehdot kuin mitä yksittäinen työntekijä pystyisi neuvottelemaan.

Neuvomme työehdoissa

Tehyn jäsenet saavat neuvontaa työsuhteen kysymyksissä ja ongelmissa. Se on palvelu, jota et saa mistään muualta! Tunnemme alan työehtosopimusten sisällöt. 

Mies

Tehyn jäseneksi

Olemme yhteisö, josta saat turvaa, mutta myös iloa ja energiaa. Luottamusmies ja Tehyn asiantuntijat auttavat sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!