Joskus työnantajalla ei ole tarjota työtä lomien ajaksi, esimerkiksi hammaslääkäri on lomalla tai työyksikkö on suljettu. Tilanne pitäisi ensisijaisesti hoitaa niin, että myös työntekijä pitää oman vuosilomansa samaan aikaan.

Työnantaja voi tarkistaa, olisiko työtä jossain muussa yksikössä tai voisiko työntekijä tehdä jotain muuta, korvaavaa työtä loman aikana. Jos sitä ei voida järjestää, voi työnantaja lomauttaa työntekijän.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia palkattomasta työvapaasta, jonka aikana työntekijällä ei ole työntekovelvollisuutta eikä työnantajalla palkanmaksuvelvollisuutta. Silti tuona aikana työsuhde säilyy. Vuosittain samaan aikaan toistuvasta palkattomasta vapaasta on mahdollista joissain tapauksissa sopia jo työsopimuksessa.

Palkattomasta vapaasta sopiminen on aina vapaaehtoista, eikä työnantaja voi velvoittaa työntekijää siitä sopimaan. Palkattomasta vapaasta on hyvä sopia kirjallisesti.

Sopimukseen perustuvan palkattoman vapaan ajalta ei yleensä ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Kuvituskuva

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Muistathan aina ilmoittaa meille, kun olet poissa työelämästä etkä saa palkkaa, sillä vapautus jäsenmaksuista ei tule automaattisesti.