Liukuvassa työajassa työntekijä voi sovituissa rajoissa itse määritellä työn alkamis- ja päättymisajankohdan. Järjestelmässä työntekijä voi pidentää tai lyhentää säännöllistä vuorokautista työaikaa työajan liukumarajoissa.

Liukuvasta työajasta on aina sovittava työntekijän ja työnantajan kesken. Sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Jos liukuvasta työajasta sovitaan toistaiseksi, kannattaa sopimuksessa samalla määritellä, miten ja minkä pituisella irtisanomisajalla sopimus voidaan päättää.

Sovittaessa liukuvasta työajasta on samalla sovittava

  • kiinteästä työajasta (esim. 9–15)
  • työajan vuorokautisesta liukumarajasta (esim. 6.30–9 ja 15–17.30)
  • lepoaikojen sijoittamisesta (ruokatunti työntekijän määräämänä / kiinteänä ajankohtana)
  • säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.

Jos työnantaja pyytää työntekijää jäämään ylityöhön, ei työntekijällä ole velvollisuutta pidentää säännöllistä työaikaa liukumarajojen puitteissa. Ylityötä syntyy, kun työnantajan aloitteesta tehty työ ylittää työehtosopimuksen mukaisen vuorokautisen ylityörajan (pääsääntöisesti 8 h).

Kuvituskuva, jossa kättely ja mies

Neuvomme työehdoissa

Tehyn jäsenet saavat neuvontaa työsuhteen kysymyksissä ja ongelmissa. Se on palvelu, jota et saa mistään muualta! Tunnemme alan työehtosopimusten sisällöt.