Työnantajalla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut esimerkiksi terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Palvelujen laajuuden ja sisällön voi tarkistaa työterveyshuoltosopimuksesta. Usein työterveyshuoltoon kuuluu mahdollisuus käydä työterveyslääkärillä tai työterveyshoitajalla sairauden toteamiseksi ja hoitamiseksi, mutta laki ei näin laajaa työterveyshuoltoa edellytä.

Kirjallinen työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma pitää olla työntekijöiden nähtävissä.

Sijaisten ja määräaikaisten työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen työsuhteen muodosta ja kestosta riippumatta. Myös sijaiset ja määräaikaiset kuuluvat työterveyshuollon piiriin.

Työterveyshuolto ja vuokratyöntekijät

Vuokratyöntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä vastuu on ensisijaisesti henkilöstöpalveluyrityksellä. Käytännössä vastuu jakautuu usein henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken.

Henkilöstöpalveluyrityksen tehtävänä on huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä, kun toimenpiteet kohdistuvat työntekijään. Käyttäjäyrityksen vastuulle taas kannattaa sopia työskentelyolosuhteisiin liittyvät toimenpiteet.

Vastuun jakautumisesta on hyvä sopia aina tapauskohtaisesti. Näin vältetään se, että kumpikaan osapuoli ei huolehdi vuokratyöntekijöiden työympäristön terveellisyydestä.

Työterveyshuolto poissaolon aikana

Lakisääteinen työterveyshuolto pitää antaa myös poissaolon aikana. Sen sijaan vapaaehtoisen työterveyshuollon palveluja (sairaanhoitopalvelut) ei tarvitse myöntää palkattoman vapaan aikana.

Sama pätee sairauspoissaoloihin. Kun sairausloma muuttuu palkattomaksi, myös luontoisedut loppuvat.

Työterveyshuolto työsuhteen päättymisen jälkeen

Taloudellis-tuotannollisin perustein irtisanotulla työntekijällä, jonka työsuhde on ennen työsuhteen päättymistä kestänyt vähintään viisi vuotta, on oikeus työterveyshuollon palveluihin kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Oikeus koskee työntekijöitä, joiden työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Oikeus työsuhteen päättymisen jälkeiseen työterveyshuoltoon päättyy, kun työntekijä työllistyy uudelleen vakituiseen työsuhteeseen tai vähintään puolen vuoden määräaikaisuuteen. Työterveyshuollon laajuus on sama kuin muillakin yrityksen tai kunnan työntekijöillä.

Hoitaja

Sairausloma

Sairaana ei tulla töihin vaan parannutaan kotona. Sivuiltamme saat tietoa sairausajan palkasta ja poissaolotodistuksen toimittamisesta.